BSc met NL diploma

VWO Diploma

Met een VWO diploma van een Nederlandse middelbare school kun je een aanmelding doen voor een bacheloropleiding aan de TU Delft.
Per bachelor opleiding kunnen er verschillende toelatingseisen zijn, in de tabel hierboven kun je voor elke bachelor opleiding zien welke vakken per profiel vereist zijn.

Moet je jouw profiel aanvullen met een of meerdere vakken (defici├źnties)? Er zijn verschillende instellingen die cursussen verzorgen die hierop voorbereiden. Kijk hier voor meer informatie over defici├źnties.

Let op:

Voor de oude vwo-profielen (t/m 2009) gelden andere eisen.  

Heb je een vwo-diploma behaald v├│├│r de invoering van de profielen, dan geldt een aparte regeling. Heb je vragen over toelating met een vwo-diploma 'oude stijl'? Neem dan contact op met de het Contact Centre van de TU Delft. 

Heb je een Internationaal Baccalaureaat (IB), Europees Baccalaureaat (EB) of een Frans Baccalaureaat (FB) dan ben je in het bezit van een niet-Nederlandse vooropleiding en dien je de route te volgen van BSc ÔÇô international diploma.
Houd rekening met de hiervoor geldende aanmelddeadlines.

Heb je een diploma behaald op een van de Antillen en wil je je na 1 april nog aanmelden, Neem dan contact op met de het Contact Centre van de TU Delft.


Hbo P

Na het behalen van je hbo propedeusediploma, kun je onder bepaalde voorwaarden starten met het eerste jaar van een TU Delft bachelor. Voordat je kunt worden ingeschreven moet je ervoor zorgen dat je wiskunde en eventueel ook natuurkunde, biologie en scheikunde op het vereiste vwo-niveau zijn. Dit noemen we defici├źnties wegwerken.  

Je bent toelaatbaar onder de volgende voorwaarden: 

 1. Hbo-studenten met een vwo-diploma, zie de profieleisen vwo-diploma 
 2. Hbo-studenten met havo/mbo vooropleiding moeten voorafgaand aan de inschrijving defici├źnties ten opzichte van het vwo-niveau weggewerkt hebben bij de volgende vakken:
  • Wiskunde B, geldt voor alle bacheloropleidingen
  • Natuurkunde, geldt voor alle bacheloropleidingen met uitzondering van Computer Science and Engineering en Technische Wiskunde
  • Scheikunde, geldt alleen voor Applied Earth Sciences,ÔÇ»Life Science & Technology, Molecular Science & Technology,ÔÇ»Nanobiology
  • Biologie, geldt alleen voor Nanobiology en Klinische Technologie
 3. Hbo-studenten met een buitenlandse vooropleiding die toelating willen tot de bacheloropleiding dienen, naast genoemde voorwaarden, te voldoen aan de Nederlandse taaleis. Met uitzondering van de opleidingen Aerospace Engineering, Applied Earth Sciences, Computer Science and Engineering en Nanobiology. 

Indien je je HBO Propedeuse hebt behaald kun je een verklaring bij de examencommissie opvragen waarin wordt vermeld dat jij aan de eisen hebt voldaan.
 
Let op!
HBO Cijferlijsten worden niet geaccepteerd als verklaring.

Doe je mee aan een lotingstudie, dan dien je v├│├│r 15 juli de defici├źnties te hebben weggewerkt en aangeleverd te hebben bij de Student Administration. Voor meer informatie, zie de Numerus Fixus-informatie.

Voor de gestelde deadline van 15 juli is het voor de student mogelijk om uitstel  aan te vragen.  Dit uitstel kan tot uiterlijk 15 augustus  worden verleend. Je kunt dit uitstelverzoek indienen via Contactcentre-esa@tudelft.nl.

Een gewaarmerkte kopie* van de behaalde toets moet v├│├│r 1 oktober in het bezit zijn van de Student Administration, Jaffalaan 9a, 2628 BX  Delft.


Associate degree

Na het behalen van je associate degree, kun je onder bepaalde voorwaarden starten met het eerste jaar van een TU Delft bachelor. Voordat je kunt worden ingeschreven moet je ervoor zorgen dat je wiskunde en eventueel ook natuurkunde, biologie en scheikunde op het vereiste vwo-niveau zijn. Dit noemen we defici├źnties wegwerken.  

Je bent toelaatbaar onder de volgende voorwaarden: 

 1. Associate degree studenten met een vwo-diploma, zie de profieleisen vwo-diploma 
 2. Associate degree studenten met havo/mbo vooropleiding moeten voorafgaand aan de inschrijving defici├źnties ten opzichte van het vwo-niveau weggewerkt hebben bij de volgende vakken: 
  • Wiskunde B, geldt voor alle bacheloropleidingen
  • Natuurkunde, geldt voor alle bacheloropleidingen met uitzondering van Computer Science and Engineering en Technische Wiskunde
  • Scheikunde, geldt alleen voor Applied Earth Sciences,ÔÇ»Life Science & Technology, Molecular Science & Technology,ÔÇ»Nanobiology
  • Biologie, geldt alleen voor Nanobiology en Klinische Technologie
 3. Associate degree studenten met een buitenlandse vooropleiding die toelating willen tot de bacheloropleiding dienen, naast genoemde voorwaarden, te voldoen aan de Nederlandse taaleis. Met uitzondering van de opleidingen Aerospace Engineering, Applied Earth Sciences, Computer Science and Engineering en Nanobiology.

Doe je mee aan een lotingstudie, dan dien je v├│├│r 15 juli de defici├źnties te hebben weggewerkt en aangeleverd te hebben bij de Student Administration. Voor meer informatie, zie de Numerus Fixus-informatie.

Voor de gestelde deadline van 15 juli is het voor de student mogelijk om uitstel  aan te vragen.  Dit uitstel kan tot uiterlijk 15 augustus  worden verleend. Je kunt dit uitstelverzoek indienen via Contactcentre-esa@tudelft.nl.

Een gewaarmerkte kopie* van de behaalde toets moet v├│├│r 1 oktober in het bezit zijn van de Student Administration, Jaffalaan 9a, 2628 BX  Delft.


Defici├źnties wegwerken

Onder defici├źnties wordt verstaan datgene wat aan de vooropleiding ontbreekt en verplicht wordt gesteld voor het toelaten tot de opleiding. Aankomende studenten kunnen defici├źnt zijn in wiskunde, natuurkunde en voor enkele opleidingen ook in scheikunde en biologie. Let op: SchakelprogrammaÔÇÖs hebben andere deadlines, toelatingseisen en defici├źnties. Raadpleeg hiervoor deze webpagina met informatie over het schakelprogramma

Defici├źnties moeten v├│├│r 1 september van het jaar van de inschrijving, opgeheven worden door het behalen van een voldoende resultaat.

Doe je mee aan een selectie en plaatsing opleiding, dan dien je v├│├│r 15 juli de defici├źnties te hebben weggewerkt en aangeleverd te hebben bij de Student Administration, team Enrolment & Finance. Voor meer informatie, zie de Numerus Fixus-site.

 • Voor de gestelde deadline van 15 juli is het voor de student mogelijk om uitstel  aan te vragen. Dit uitstel kan tot uiterlijk 15 augustus  worden verleend.

Je kunt dit uitstelverzoek indienen via Contactcentre-esa@tudelft.nl.

Een gewaarmerkt kopie* van de behaalde toets moet v├│├│r 20 september in het bezit zijn van de Student Administration, team Enrolment & Finance, Jaffalaan 9a, 2628 BX  Delft.

Diverse instellingen verzorgen cursussen met bijbehorende toetsen om je defici├źnties op te heffen, zie voortentamenBoswell-B├Ęta en Korteweg-de Vries Institute for Mathematics.                   
Neem ruim op tijd contact op met de instellingen voor meer informatie of om je in te schrijven voor een cursus.

Voor Engels is de ingangseis een certificaat (niet ouder dan 2 jaar) van ├ę├ęn van deze exameninstanties:

Studenten met een VWO diploma en een voldoende voor Engels tijdens het eindexamen zijn vrijgesteld van deze eis. Studenten met een Niet Nederlandse vooropleiding zijn soms vrijgesteld van deze eis.

* Een gewaarmerkt kopie van het diploma of getuigschrift is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening of paraaf van de opleidingsinstelling staat. Je kunt een gewaarmerkt kopie laten maken door je eigen instelling. Ook bestaat de mogelijkheid om met het originele document een gewaarmerkt kopie te verkrijgen aan de balie van het Contact Centre


Colloquium doctum

Het colloquium doctum is een bijzondere en strenge toelatingsprocedure voor aankomende studenten die:

 • Op grond van hun diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.
 • Voldoende uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal. Dit is ook een vereiste bij Engelstalige opleidingen.

Een colloquium doctum aanvraag kun je sturen naar:
 
Education & Student Affairs
Student Administration, team Enrolment
Jaffalaan 9a
2628 BX Delft
 
De aanvraag bestaat uit:

-       Een brief met daarin vermeld de opleiding waarvoor je toegelaten wilt worden en een korte motivatie.
    Bijlagen:

 • Een curriculum vitae voor zover het zich afspeelt na de lagere school;
 • Originele of gewaarmerkte kopie├źn van de deelcertificaten voor Wiskunde B en Natuurkunde op VWO niveau.
 • Voor onderstaande opleidingen, dien je aanvullende certificaten aan te leveren:
 • Applied Earth Sciences - Scheikunde op VWO-niveau
 • Klinische Technologie - Biologie op VWO-niveau
 • Life Science & Technology - Scheikunde op VWO-niveau
 • Nanobiologie- Biologie en Scheikunde op VWO-niveau

Diverse instellingen verzorgen cursussen die je hierop voorbereiden, zoals voortentamenBoswell-B├ĘtaKorteweg-de Vries Institute for Mathematics. Neem ruim op tijd contact op met de instellingen voor meer informatie of om je in te schrijven voor een cursus.

Let op: Voor de numerus fixus opleidingen gelden andere deadlines. Wij verwijzen je voor meer informatie naar de website.

Voor een aantal BSc opleidingen geldt een verplichte studiekeuzecheck met een andere deadline. Wij verwijzen je voor meer informatie naar de website

Wij behandelen alleen complete aanvragen. Indien ├ę├ęn van de bovenstaande gegevens en/of documenten ontbreekt, wordt je aanvraag niet in behandeling genomen
Om 1 september te kunnen starten met de opleiding dient je complete aanvraag uiterlijk 1 augustus bij ons binnen te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Contact Centre E&SA, onder vermelding van Colloquium Doctum, via contactcentre-esa@tudelft.nl.

onder vermelding van Colloquium Doctum, via contactcentre-esa@tudelft.nl.


Numerus Fixus

De afgelopen jaren is de belangstelling om bij de TU Delft te studeren enorm toegenomen. Natuurlijk zijn we daar blij mee, maar we willen er ook voor zorgen dat we de studenten goed onderwijs kunnen blijven geven en dat er voldoende plaats is in de onderwijsruimtes. Daarom hanteert de TU Delft een numerus fixus met selectie & plaatsing voor een aantal bacheloropleidingen. Hiervoor is extra tijd nodig en is de deadline om je in te schrijven voor de betreffende opleidingen vervroegd. 

Deadlines:

 • 15 januari: aanmelddeadline voor een opleiding met numerus fixus
 • 15 juli: Doorgeven diploma-uitslag (vwo gebeurt automatisch)
 • 15 juli: Doorgeven resultaten te behalen defici├źnties (NL-diploma studenten)

De bacheloropleidingen Computer Science and Engineering, Klinische Technologie, Bouwkunde, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en Nanobiology hanteren een numerus fixus met selectie & plaatsing. 

Meer informatie over de procedures van de opleidingen: 


Verplichte studiekeuzecheck

Bij de opleidingen Technische Natuurkunde, Technische Wiskunde, Maritieme Techniek en Electrical Engineering is deelname aan de studiekeuzecheck verplicht. Als je niet hebt deelgenomen, kan je inschrijving niet voltooid worden. Om deel te kunnen nemen moet je voor 1 mei inschrijven voor de opleiding. Meld je daarom voor 1 mei aan. Als je een niet-Nederlandse vooropleiding hebt, moet je je voor 1 april aanmelden.

Voor meer informatie over de verplichte studiekeuzecheck
Electrical Engineering
Technische Natuurkunde
Technische Wiskunde
Maritieme Techniek