Aanvullende informatie over het rookbeleid

Een groot deel van de TU Delft zal per 1 augustus 2020 rookvrij zijn. Dit is vastgelegd in de wet. Vanaf 1 augustus 2020 dienen de terreinen van onderwijsinstellingen rookvrij zijn door op deze terreinen een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven. Dit valt binnen de doelstelling van de alliantie Nederland rookvrij om volgende generaties rookvrij te laten opgroeien.

Concreet betekent het dat per 1 augustus 2020 een rookverbod op een groot gedeelte van de campus van kracht is. Het betreft vooral het gedeelte waar onderwijs wordt gegeven. Hieronder treft u een kaart van het rookvrije gebied, waar precies op staat waar wel en niet gerookt mag worden vanaf augustus 2020. Het verbod geldt 7 dagen in de week 24 uur per dag en is ook van toepassing op de E-sigaret. Vanaf 1 augustus 2020 kunnen er sancties worden opgelegd door de verantwoordelijke instanties aan de TU Delft.