Convergence in AI, data & digitalisation

Convergence in AI, data & digitalisation

De hoeveelheid beschikbare data is enorm toegenomen, en vele Artificial Intelligence (AI) -technieken hebben zich in de afgelopen tien jaar bewezen. Daarmee geeft AI ons belangrijke tools in handen om maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan. Als we dit samen en vanuit verschillende disciplines doen, dan kunnen we grote stappen nemen. Daarom trekken de Zuid-Hollandse universiteiten en de universitair medisch centra hierin samen op.

Centraal staat de samenwerking tussen experts in AI, data en digitalisatie, en experts die met behulp van AI actief zijn in een ander wetenschappelijk domein. In AI en met AI dus. Vanuit die complementariteit bereiden we ons voor op toekomstige uitdagingen. Dit komt terug in ons:

Onderwijs - we ontwikkelen gezamenlijke minorprogramma’s in AI, data en digitalisatie, en bereiden modules en materialen voor die een plek krijgen in de curricula van alle 85.000 universitair studenten in Zuid-Holland

Onderzoek - we sluiten vanuit ons onderzoek aan bij thema’s die een sterk regionaal profiel hebben:

  • Energie en duurzaamheid
  • Gezondheid en zorg
  • Haven en maritiem
  • Vrede, recht en veiligheid
  • Technologische industrie

De AI hub Zuid-Holland is het cluster dat via de Nederlandse AI Coalitie een belangrijke speler is in het Nederlandse AI-landschap. De samenwerking in de convergence op AI, data & digitalisatie is daarvan de wetenschappelijke ruggengraat. We bereiden ons voor op de onderzoeksagenda’s die in ontwikkeling zijn en de financieringskansen die daaruit volgen, om zo vanuit AI, data & digitalisering bij te dragen aan de grote regionale, en nationale en internationale maatschappelijke uitdagingen.

https://www.youtube.com/watch?v=WXhkhNUn2Hk&ab_channel=TUDelft

Convergence Health and Technology

https://convergence.healthandtechnology.nl/

https://www.youtube.com/watch?v=o4xhZBUBZ7M

Convergence Resilient Delta

Om de wereldwijde uitdagingen van vandaag aan te pakken, is veerkracht vereist. Om veerkrachtig te kunnen zijn, moet een samenleving flexibel en proactief om gaan met (maatschappelijke) uitdagingen, innovatie stimuleren en profiteren van kansen die economische welvaart brengen. Daarbij moet een gezonde, inclusieve en rechtvaardige leefomgeving worden gecultiveerd. Het Resilient Delta Institute is een publiek-privaat initiatief dat onderzoeksinstellingen, bedrijven, ngo's en overheden samenbrengt. Het instituut ontwerpt veerkrachtoplossingen in de real-world dynamiek van de Rotterdamse delta en verspreidt deze oplossingen over de hele wereld. De contouren van het businessplan zijn opgesteld en nu zoekt het instituut nieuwe partners om het instituut verder uit te bouwen en de vruchten ervan te plukken.

Missie
De missie van het instituut is om veerkrachtoplossingen te ontwerpen in de Rotterdamse delta en deze oplossingen wereldwijd over te dragen. Het instituut ontwikkelt beleid, technologieën, bedrijfsmodellen en methodologieën die concrete maatschappelijke problemen aanpakken die in stedelijke delta's voorkomen. Het instituut gaat zijn oplossingen ontwerpen in het hart van de Rotterdamse delta. Hiermee wordt de veerkracht van de Rotterdamse delta en daarmee ook het verdienvermogen van Nederland vergroot. Deze delta biedt een ideale omgeving om oplossingen voor stedelijke deltasystemen te bestuderen en te ontwerpen, aangezien alle mondiale uitdagingen samenkomen in deze compacte, complexe en dynamische regio. Het instituut wil samenwerken met delta's over de hele wereld om van elkaar te leren en de acceptatie van oplossingen te maximeren.

Ambitie
Resilient Delta streeft ernaar een wereldberoemde leider te worden op het gebied van delta-veerkracht. Het wordt een centraal knooppunt in een netwerk van partnerdelta's over de hele wereld. Door middel van transdisciplinair onderzoek en co-creatie ontwerpt het praktische, toepasbare en schaalbare veerkrachtoplossingen. Op fysieke co-locaties in Rotterdam en Delft komen leiders in de geesteswetenschappen en harde en zachte wetenschappen samen om onderzoek te doen, oplossingen te ontwerpen en nieuwe onderwijsprogramma's te ontwikkelen om de volgende generatie professionals op te leiden.

http://resilientdelta.org/

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLKa_q0XkZo