Strategiedocumenten TU Delft

Het instellingsplan van de TU Delft, het Strategisch Kader 2018-2024, bouwt voort op bestaand gedachtegoed aan de TU Delft zoals beschreven in, bijvoorbeeld, de facultaire meerjarenplannen, de strategiedocumenten van de verschillende directies of de rapportage van de Medewerkersmonitor.

Meer informatie over deze strategische plannen is te vinden op de pagina’s van de betreffende faculteiten en directies, of in onderstaande documenten.

Meer weten over de strategie van de TU Delft voor de periode 2012 - 2017? Lees dan ook: