Project 3: Drinkable Rivers

Dit jaar breiden we het burgeronderzoek naar waterkwaliteit van Drinkable Rivers uit naar rivieren en beken in Europa. Vorig jaar is langs de gehele Maas een zogenaamde nulmeting gemaakt door initiatiefnemer van Drinkable Rivers Li An Phoa dagelijks met meer dan vijfhonderd lokale mensen van de bron van de Maas tot aan de monding in de Noordzee.

Li An Phoa is initiatiefneemster van Drinkable Rivers. Kijk voor meer informatie over Drinkable Rivers op www.drinkablerivers.org

UPDATE Augustus 2022: Onderzoek je eigen rivier samen met de rest van Europa!

Heb jij je altijd al afgevraagd of de gracht van Delft wel zo schoon is, of wil je weten hoe de Vliet ervoor staat? Leen dan deze meetkit om zelf de waterkwaliteit en de planten en dieren rondom het water te onderzoeken.

WaterLab is vanaf september 2022 een hub van Drinkable Rivers: je kunt bij ons een meetkit lenen om zelf de waterkwaliteit van rivieren en beken in de buurt te onderzoeken. Door heel Europa zijn deze uitleenpunten te vinden bij andere Drinkable Rivers partners. Samen onderzoeken we zo hoe het gaat met de kwaliteit van onze Europese rivieren.

Hoe kun je de kit lenen?

Het lenen van de kit is gratis, kan voor maximaal twee weken per keer en loopt via TU Delft Science Centre. Om de meetkit te reserveren, stuur je een email naar educatie-sciencecentre@tudelft.nl, met daarin je naam, de periode waarvoor je de kit wilt lenen en welke rivier of beek je gaat onderzoeken.

Samen verzamelen we data over Europese rivieren

Het is belangrijk dat als je de meetkit leent, je de verzamelde data ook doorgeeft. Zo bouwen we samen een database over de waterkwaliteit van rivieren in Europa. We verzamelen die data via www.data.drinkablerivers.org .


UPDATE juni 2020:

Nadat we in 2019 een Europees netwerk van Drinkable Rivers-onderzoekers hebben opgezet, blijven we natuurlijk doorgaan! Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het uitbreiden en verbeteren van de materialen en handleidingen. Zo willen we binnenkort ook ecologische metingen gaan toevoegen aan de chemische metingen die al gedaan worden. Veel hubs blijven ondertussen doormeten, want de kwaliteit van een rivier staat nooit stil. 

De metingen blijven natuurlijk gewoon doorgaan, zodat we zoveel mogelijk data verzamelen. Die data wordt dan geanalyseerd en de resultaten bekend gemaakt in de zomer van 2020. Zou jij of jouw organisatie graag ook aan de slag willen met het doen van metingen en een hub voor Drinkable Rivers worden? Meld je dan aan via data@drinkablerivers.org of kijk voor meer informatie op https://drinkablerivers.org/what-we-do/citizen-science/.

De data die tot nu toe verzameld is, zijn al bekeken door studenten en medewerkers van het University College Roosevelt in Zeeland. Onder leiding van Renata van der Weijden hebben zij samen de dataset doorgenomen en de data geanalyseerd. De resultaten van die analyse zullen later gepubliceerd worden. Ook zijn hieruit veel verbeteringen naar voren gekomen die we nu gaan doorvoeren in de metingen en het dataformulier. 

Wat

We meten de waterkwaliteit van rivieren door heel Europa, samen met lokale inwoners en hubs. Aangezien ons onderzoek draait om rivieren en beken (die uitmonden in rivieren), worden bijvoorbeeld meertjes, sloten, kanalen en vijvers niet meegenomen in het onderzoek. Op dit moment wordt alleen nog gekeken naar de omgeving van de rivier en wordt o.a. de temperatuur, kleur, helderheid, opgeloste mineralen, pH, nitraat- en fosfaatgehalte en hardheid van de rivier of beek gemeten. In de nabije toekomst zullen hier ook ecologische metingen aan toegevoegd worden.

Hoe

We werken samen met een aantal organisaties in Europa waar je materialen kunt ophalen om de metingen mee uit te voeren. Ook kun je de materialen eventueel zelf bestellen. Voor meer informatie en om je aan te melden, kun je terecht op: https://drinkablerivers.org/what-we-do/citizen-science/.

Het is belangrijk dat iedereen dezelfde materialen gebruikt, zodat de metingen vergelijkbaar zijn. Geef dus geen metingen door die je met ander materiaal hebt uitgevoerd.

Wie

Li An Phoa is initiatiefneemster van Drinkable Rivers. Voor de uitbreiding van dit onderzoek krijgt zij ondersteuning van:

  • Dr. Renata van der Weijden (Wageningen Universiteit) is gespecialiseerd in waterkwaliteit en gaat samen met studenten de data-analyse ondersteunen.
  • WaterLab ondersteunt het onderzoek met hun ervaring in burgeronderzoek ook wel citizen science, de juiste handleidingen en communicatiematerialen.

Onderzoeksresultaten

Drinkable Rivers

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het cookies bevat. Wilt u deze content (en anderen) alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van cookies.