Project 3: Drinkable Rivers

Dit jaar breiden we het burgeronderzoek naar waterkwaliteit van Drinkable Rivers uit naar rivieren en beken in Europa. Vorig jaar is langs de gehele Maas een zogenaamde nulmeting gemaakt door initiatiefnemer van Drinkable Rivers Li An Phoa dagelijks met meer dan vijfhonderd lokale mensen van de bron van de Maas tot aan de monding in de Noordzee.

UPDATE juni 2020:

Nadat we in 2019 een Europees netwerk van Drinkable Rivers-onderzoekers hebben opgezet, blijven we natuurlijk doorgaan! Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het uitbreiden en verbeteren van de materialen en handleidingen. Zo willen we binnenkort ook ecologische metingen gaan toevoegen aan de chemische metingen die al gedaan worden. Veel hubs blijven ondertussen doormeten, want de kwaliteit van een rivier staat nooit stil. 

De metingen blijven natuurlijk gewoon doorgaan, zodat we zoveel mogelijk data verzamelen. Die data wordt dan geanalyseerd en de resultaten bekend gemaakt in de zomer van 2020. Zou jij of jouw organisatie graag ook aan de slag willen met het doen van metingen en een hub voor Drinkable Rivers worden? Meld je dan aan via data@drinkablerivers.org of kijk voor meer informatie op https://drinkablerivers.org/what-we-do/citizen-science/.

De data die tot nu toe verzameld is, zijn al bekeken door studenten en medewerkers van het University College Roosevelt in Zeeland. Onder leiding van Renata van der Weijden hebben zij samen de dataset doorgenomen en de data geanalyseerd. De resultaten van die analyse zullen later gepubliceerd worden. Ook zijn hieruit veel verbeteringen naar voren gekomen die we nu gaan doorvoeren in de metingen en het dataformulier. 

Wat

We meten de waterkwaliteit van rivieren door heel Europa, samen met lokale inwoners en hubs. Aangezien ons onderzoek draait om rivieren en beken (die uitmonden in rivieren), worden bijvoorbeeld meertjes, sloten, kanalen en vijvers niet meegenomen in het onderzoek. Op dit moment wordt alleen nog gekeken naar de omgeving van de rivier en wordt o.a. de temperatuur, kleur, helderheid, opgeloste mineralen, pH, nitraat- en fosfaatgehalte en hardheid van de rivier of beek gemeten. In de nabije toekomst zullen hier ook ecologische metingen aan toegevoegd worden.

Hoe

We werken samen met een aantal organisaties in Europa waar je materialen kunt ophalen om de metingen mee uit te voeren. Ook kun je de materialen eventueel zelf bestellen. Voor meer informatie en om je aan te melden, kun je terecht op: https://drinkablerivers.org/what-we-do/citizen-science/.

Het is belangrijk dat iedereen dezelfde materialen gebruikt, zodat de metingen vergelijkbaar zijn. Geef dus geen metingen door die je met ander materiaal hebt uitgevoerd.

Wie

Li An Phoa is initiatiefneemster van Drinkable Rivers. Voor de uitbreiding van dit onderzoek krijgt zij ondersteuning van:

  • Dr. Renata van der Weijden (Wageningen Universiteit) is gespecialiseerd in waterkwaliteit en gaat samen met studenten de data-analyse ondersteunen.
  • WaterLab ondersteunt het onderzoek met hun ervaring in burgeronderzoek ook wel citizen science, de juiste handleidingen en communicatiematerialen.
/* */