Wat houdt een Citizen Science project in?

Een citizen science project betrekt een bepaalde groep inwoners (zowel groepen als individuen) bij één of meerdere fases van een onderzoek. Dit kan zowel op kleine als op grotere schaal. Een wetenschappelijk instituut of bedrijf zet een vraag, probleem of dilemma uit onder het publiek.

Vervolgens wordt er een geschikte en geïnteresseerde groep vrijwilligers gezocht. Deze groep doet een actieve bijdrage aan één of meer delen van het project. De taak die deelnemers uitvoeren, kan bijvoorbeeld het verzamelen van data zijn, het categoriseren daarvan of het uitvoeren van een deel van de analyse. In sommige gevallen gaat hier een training of workshop aan vooraf, zodat de vrijwilligers optimaal voorbereid aan de slag kunnen.

Wat zijn de voordelen van Citizen Science?

Citizen science is een relatief nieuw concept binnen de wetenschap, maar wordt echter steeds vaker toegepast om grote projecten aan te pakken. Dit levert verschillende voordelen op: 

  • Een grote groep individuen die elk een beetje werk verzetten, leveren veel sneller veel meer data op dan een onderzoeker, onderzoeksgroep of bedrijf zelf voor elkaar krijgt in hetzelfde tijdsbestek.
  • Het is een efficiënte manier om grote hoeveelheden data te verzamelen en verwerken. Niet alleen kunnen groepen inwoners veel data verzamelen, deze data kan in deze gevallen soms ook van voor wetenschappers moeilijk bereikbare plekken komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan achtertuinen of schoolpleinen.
  • Ook is het een mooie kans om nieuwe technieken of andere innovaties op grotere schaal te testen.
  • Hoewel deze punten natuurlijk voordeel opleveren voor de vragende partij, leidt het ook tot voordelen voor de deelnemers. Door zelf op pad te gaan en metingen uit te voeren, krijg je meer grip op je omgeving.
  • Als deelnemer kun je metingen doen aan de problemen die je zelf (misschien wel dagelijks) ervaart en hiermee oefen je invloed uit op het bereiken van een oplossing.
  • Daarnaast is het natuurlijk hartstikke interessant om mee te werken aan echt onderzoek en te ontdekken dat eigenlijk iedereen een onderzoeker kan worden!