Het WaterLab is een samenwerking tussen de volgende partners:

TU Delft Science Centre

TU Delft Science Centre wilt er voor zorgen dat alle leerlingen van (4 tot 14 jaar) in de regio Zuid-Holland de kans krijgen om zelf onderzoek te verrichten en technische problemen op te lossen en hun talenten hierin op een brede manier kunnen ontwikkelen. Om dit te realiseren ontwikkelt TU Delft Science Centre innovatieve, uitvoerbare werkwijzen voor onderzoekend en ontwerpend leren waarin ruimte is voor contact tussen leerlingen en wetenschappers. TU Delft Science Centre biedt scholen en pabo’s steun bij het implementeren hiervan.

Hoogheemraadschap van Delfland

Door de combinatie van klimaatverandering enerzijds en socio-economische ontwikkelingen anderzijds wordt de wereld om ons heen steeds complexer. Voor een leefbare en toekomstbestendige omgeving zet het Hoogheemraadschap van Delfland in op samenwerking met alle lagen van de maatschappij: van individuen via wetenschappers naar het bedrijfsleven en medeoverheden. Bewustwording van de vernieuwde kansen en bedreigingen rondom water en wat de mogelijke handelingsperspectieven zijn staan hierin centraal, want: duurzaam waterbeheer is van ons allemaal.

IHE Delft Institute for Water Education

IHE Delft Institute for Water Education is het grootste internationale water educatie instituut ter wereld. Het instituut combineert educatie, onderzoek en capaciteit ontwikkeling in activiteiten die elkaar wereldwijd versterken op het gebied van waterbouw, water management, milieu, sanitaire voorzieningen en beleid. Door deelname aan het WaterLab, bouwt IHE-Delft voort op haar ervaring met citizen science in andere projecten (zoals WeSenseIt, SCENT, FreshWaterWatch en GroundTruth 2.0). We brengen onze expertise in participatie, governance en innovatie studies uit de sociale wetenschappen in - en combineren dat met know-how van watermanagement en beheer. IHE-Delft hecht aan haar lokale netwerk en bovendien  biedt  deelname aan het Waterlab de gelegenheid om innovatieve methodes en werkwijzen in de praktijk te brengen. De praktische kennis en kunde die we in het Waterlab opdoen gebruiken we in onze lessen en buitenlandse projecten.

PULSAQUA

PULSAQUA is een advies- en projectontwikkeling startup op het gebied van water- en milieuvraagstukken. Hierbij maken we gebruik van citizen science methodieken. We helpen NGOs, overheden en bedrijven om geambieerde veranderingen die de wereld moet ondergaan, te monitoren samen met mensen uit de omgeving. In het WaterLab leiden wij veel van de projecten en brengen we expert input op het gebied van watermanagement en citizen science. Samen met het WaterLab vergroten wij ons bereik en staan wij in contact met waterschappers en wetenschappers.

/* */