Project 4: OeverWatch

Kenmerkend voor Midden-Delfland is het prachtige boerenlandschap met graslanden en boerensloten. Natuur en veehouderij zijn in Midden-Delfland een dynamisch evenwicht en goede waterkwaliteit is belangrijk voor beiden. Samen met vrijwilligers heeft het Hoogheemraadschap van Delfland afgelopen zomer en najaar de biodiversiteit en waterkwaliteit rondom boerensloten in Midden Delfland gemeten. 

Wat

Gedurende dit project is langs een aantal vaste oevers meerdere keren afgelopen zomer en najaar (2019) de biodiversiteit geĆÆnventariseerd en wordt de biologische waterkwaliteit bekeken. Ter aanvulling is ook de chemische waterkwaliteit gemeten. Het doel is het vinden van een verband tussen de biodiversiteit op de oevers en de waterkwaliteit Ć­n de sloot.

Op deze manier wordt er samengewerkt aan inzicht in de kleinste wateren van het Delflands watersysteem. Met dit onderzoek zal er een gezamenlijk platform ontstaan met alle verzamelde data.

Wie

De hoofdonderzoekers zijn Ronald Bakkum en Joep de Koning, beiden ecologen bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Waarom

Met dit project krijgt Delfland meer inzicht in ontwikkelingen in de boerensloot door het jaar heen. Met die informatie is het mogelijk om gerichter maatregelen te nemen om de waterkwaliteit en de leefomgeving van Midden-Delfland te verbeteren.

Hoe kan de oever het water beĆÆnvloeden?

Het grasland, de oevers en de boerensloot zijn met elkaar verbonden. Ze vormen Ć©Ć©n mini ecosysteem met een dynamisch evenwicht tussen de samenstelling van de bodem, het water, biodiversiteit en de voedingsstoffen die tussen deze onderdelen worden uitgewisseld. Vooral op boerenland worden extra meststoffen toegevoegd, om de planten op de akker goed te laten groeien. Die meststoffen kunnen, indien niet opgenomen door de gewassen, uitspoelen naar het omliggende water. Dit beĆÆnvloedt de balans van voedingsstoffen in het water, met een slechte waterkwaliteit als gevolg.

Niet alleen zijn de oevers belangrijk als (soms ongewild) doorvoergebied voor nutriƫnten richting het water. Tegelijkertijd zijn de oevers en sloot een leefgebied voor talrijke soorten planten en dieren. De biodiversiteit heeft ook weer invloed op de nutriƫntenstroom. Het is dus belangrijk alle onderdelen van het systeem mee te nemen in de metingen en observaties.

Resultaten

In juni 2019 is er gestart met metingen in midden-Delfland, de vrijwilligers (veelal boeren) geven te kennen met veel plezier meegedaan te hebben. De boeren vonden het leuk om te zien wat het verschil is tussen water direct aan de eigen polder en water dat ook raakt met andere gebruikers.

Dankzij goed contact tussen het WaterLab en de deelnemers is er op een zeer constante basis gemeten.  De kwaliteit van de metingen is uitstekend en loopt gelijk aan officiĆ«le metingen, goed werk dus! 

Het WaterLab is nu bezig met de evaluatie om het project volgende keer nog beter te doen. De eerste puntjes van aandacht zijn

  • het vaker samenkomen van de deelnemers en begeleiders en
  • het meegeven van referentie water om de meting mee te vergelijken.