Wat is Citizen Science?

Alle projecten bij het WaterLab worden uitgevoerd in samenwerking met het publiek. Burgers gaan samen met onderzoekers aan de slag om metingen uit te voeren en/of te analyseren. Onderzoek waarbij burgers actief betrokken worden, wordt ook wel citizen science, of burgerwetenschap, genoemd.

Het onderzoek doen kan in allerlei vormen, bijvoorbeeld het meten van de regenval in je achtertuin, het registreren van grote regenplassen of het observeren van de waterkwaliteit. Deze gegevens geef je dan weer door aan ons, zodat uiteindelijk de onderzoeker/expert deze data verder kan verwerken om zeer waarschijnlijk een antwoord te vinden op het gestelde vraagstuk. De data die je verzamelt draagt niet alleen bij aan het onderzoek waar je direct aan mee doet, maar kan ook een bron van informatie zijn voor andere problemen of vraagstukken.

Bij al deze projecten houdt het WaterLab zich aan de tien principes van citizen science, die hier te vinden zijn.