Dr.ir. F.C. Vossepoel

vakken
2017 - Geostatistics
2017 - Veldontwikkelingsproject
2018 - Geostatistics
2018 - Veldontwikkelingsproject
2016 - Geostatistics
2019 - Geo-Energy Engineering Project
2020 - Report on case study
2020 - Assignments
2020 - Attendance
2020 - Report on Application Design
2020 - Presentation
2020 - Geo-Energy Engineering Project
2020 - Effects of Subsurface Engineering
2020 - Forward and Inverse Geomodelling
2020 - Forward and Inverse Geomodelling
2019 - Effects of Subsurface Engineering
nevenwerkzaamheden
(Bestuurs) lid commissie, stichting, vereniging, stuur- of klankbordgroep - Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap

2018-05-01 - 2022-05-01

Advisering/onderzoek en overig