Bijzondere omstandigheden

Er zijn bijzondere omstandigheden die invloed kunnen hebben op je studievoortgang. (Chronische) ziekte, bijzondere familieomstandigheden en functiebeperkingen zoals AD(H)D, ASS en dyslexie zijn voorbeelden hiervan. Maar ook zaken als topsport, bestuurswerk of zwangerschap kunnen je studievoortgang beïnvloeden. Wil je meer weten over studeren met een functiebeperking, hier kun je meer informatie vinden over wat er bij de TUD mogelijk is.

Het is belangrijk dat je je bijzondere omstandigheid tijdig bespreekt met de studieadviseur van je eigen opleiding, in het geval dat je hierdoor studievertraging dreigt op te lopen. De studieadviseur zal vertrouwelijk met jouw situatie omgaan en kan bijvoorbeeld meedenken met het vinden van mogelijke oplossingen binnen de studie of het maken van een aangepaste studieplanning. Daarnaast kan de studieadviseur informatie geven over mogelijke financiële ondersteuning en hulp bieden bij het aanvragen daarvan.