Problemen of klachten

Als je een klacht hebt over de TU Delft, de faculteit of medewerkers, probeer deze dan eerst zelf op te lossen samen met de betreffende medewerker of afdeling. Leg je klacht uit en vraag om een reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, en weet je niet goed waar je terecht kan of ben je bang dat je door de situatie studievertraging op gaat lopen? Neem dan contact op met de studieadviseur. Voor de meest voorkomende klachten kan je hieronder vinden waar je terecht kan.

Is er een tekort aan studiemateriaal of vind je dat het vak niet goed gestructureerd? Is de kwaliteit van de docent matig of heb je misschien klachten over TA’s? 

  1. Probeer het eerst met de docent op te lossen
  2. Werkt dit niet? Dan kan je het bij de studievereniging - CH (CSE & TW) of ETV (EE) melden via de College Responsie Groep of direct bij de commissaris onderwijs: CH of ETV.
  3. Je kan je klacht ook melden bij de Facultaire Studentenraad

Overschrijdt de docent de nakijktermijn, zijn er problemen met de online tentaminering?

  1. Probeer het eerst met de docent op te lossen
  2. Werkt dit niet? Dan kan je het bij de studievereniging melden via de CRG of direct bij de commissaris onderwijs
  3. Je kan je klacht ook melden bij de FSR

Komt het examen niet overeen met de leerdoelen van het vak, ben je het niet eens met je cijfer?

  1. Probeer het eerst met de docent op te lossen
  2. Werkt dit niet? Dan kan je een officieel verzoek indienen bij de examencommissie. 

Heb je klachten over collegezalen, werkplekken, catering?

  1. Meld het bij het Service Punt op het Selfservice Portal.
  2. Blijft het probleem zich voordoen? Meld het bij de Facultaire Studentenraad

Heb je problemen met collegegeld of je inschrijving? Neem contact op met het Contact Centre van SA.

Staan je cijfers niet goed in MyTUDelft? Neem contact op met de Study Programme Adminstration van EWI. 

Heb je klachten over diensten zoals Onderwijs & Studentenzaken bij EWI, Facilitair Management Vastgoed of ICT kan je bij de Facultaire Studentenraad terecht.

Heb je last van onheuse bejegening zoals pesten, discriminatie, stalking of seksuele intimidatie? Neem contact op met de studieadviseur en/of vertrouwenspersoon van de TUD. 

Heb je een klacht over het gedrag van een medewerker of student? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Ben je het niet eens met de afhandeling van jouw klacht? Je kan hier een officiële klacht indienen. Deze komt terecht bij het hoofd O&S van EEMCS, Anita Coetzee. Of je kan contact opnemen met de TU Delft Ombudsman