Bindend Studieadvies (BSA)

Persoonlijke Omstandigheden en aanvraag uitstel Bindend Studieadvies

Aanvraag uitstel BSA

Je kunt tot uiterlijk 17 juni 2019 een aanvraag indienen bij de BSA-commissie voor uitstel BSA op grond van persoonlijke omstandigheden. Vraag dus ook uitstel aan als de resultaten van kwartaal 4 nog niet bekend zijn! 

Neem contact op met de studieadviseur over de procedure en de stukken die van belang zijn. Houd ook voldoende rekening met een wachttijd voor het aanvragen van een verklaring bij de studentenarts of psycholoog.

De BSA commissie vergadert in ieder geval tweemaal per collegejaar:

  • 13 mei (uiterste datum indienen aanvragen: 1 mei 2019)
  • 4 juli (uiterste datum indienen aanvragen: 17 juni 2019)

De eerstvolgende vergadering van de BSA commissie is op donderdag 4 juli 2019. Lever de stukken uiterlijk in op maandag 17 juni. De benodigde stukken dienen digitaal te worden aangeleverd bij het secretariaat O&S: OS-CiTG@tudelft.nl.

Hoorzittingen

Studenten die een verwacht negatief bindend studieadvies ontvangen, krijgen de gelegenheid hun omstandigheden persoonlijk toe te lichten tijdens een hoorzitting.

Deze vinden plaats op:

  • 22 augustus
  • 23 augustus

Als je je voor 18 augustus 2019 hebt aangemeld middels het bezwaarformulier, word je voor één van deze data uitgenodigd. Hou hier rekening mee.