Overgangsregeling voor MSc AES studenten van cohort 2021-2022 en eerder

In september 2022 is de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG) met een vernieuwd masterprogramma voor Applied Earth Sciences (AES) gestart. Gelijktijdig is CiTG ook met een vernieuwd masterprogramma Civil Engineering (CIE) en met een nieuwe master Environmental Engineering (ENV) gestart. Op deze pagina informeren we je over de mogelijke gevolgen die deze overgang kan hebben voor het studieprogramma en de vakken van studenten die het vorige AES programma nog aan het afronden zijn (cohort 2021-2022 en eerder).

Studenten uit de cohorten 21-22 en eerder, blijven in hun eigen programma en gaan dus vooralsnog niet automatisch over naar het nieuwe programma. Voor hen is ervoor gezorgd dat er voldoende mogelijkheden zijn en ondersteuning is om hun programma zonder vertraging af te ronden. Om je masteropleiding in het huidige programma af te ronden is er een overgangsregeling gemaakt. De volledige overgangsregeling is te lezen in de annex van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de MSc Applied Earth Sciences van academisch jaar 22/23. Deze overgangsregeling geldt tot en met het einde van studiejaar 2025-2026. Vanaf studiejaar 2026-2027 gaan studenten binnen een oude opleiding automatisch over naar de nieuwe opleiding en moeten dus voldoen aan de (toelatings)criteria van de nieuwe opleiding.

Voor belangrijkste thema's uit deze regeling zijn er aparte informatiepagina's ingericht. Denk daarbij aan thema's als 'het afronden van de huidige MSc programma's', 'Equivalente onderdelen uit het nieuwe programma volgen', 'Modules uit een nieuw programma volgen als keuzevak' en 'Overstappen naar een nieuw programma'. Klik op onderstaande buttons om de regels per thema te lezen en om meer praktische informatie hierover te vinden. Met name de informatie rondom het volgen van equivalente onderdelen uit het nieuwe programma is van belang mocht je een verplicht vak in je examenprogramma niet behaald hebben en dit vak wordt niet langer aangeboden. 
 

Regels rond overgang van huidige naar nieuwe Masteropleiding AES

Vragen en ondersteuning

Mocht je vragen hebben over de overgang in het algemeen of ondersteuning zoeken bij je eigen studieplanning, dan kun je contact opnemen met de studieadviseurs: studyadvisors-CEG@tudelft.nl.

Kijk op de volgende pagina's als je meer wilt weten over de vernieuwde masteropleidingen Applied Earth Sciences, Civil Engineering of de nieuwe master Environmental Engineering, of kijk op de speciale FAQ-pagina over de nieuwe masteropleidingen via de link hieronder.