BSc Maritieme Techniek

De bacheloropleiding Maritieme Techniek (MT) duurt drie jaar. Daarna kun je kiezen voor een van de masteropleidingen. In de bacheloropleiding volg je een breed scala aan vakken. In de diverse vakken en in de ontwerpprojecten leer je de basiskennis die elke scheepsbouwkundige nodig heeft.

Tijdens de bacheloropleiding heb je de mogelijkheid om een minor te volgen van 30EC. De BSc-opleiding rond je af met een eindopdracht. Daarna mag je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen.

Bij de TU Delft geldt een bindend studieadvies (BSA) voor alle bacheloropleidingen. Dit betekent dat je in het eerste collegejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC.

Wanneer je deze norm niet haalt dan wordt de inschrijving aan het einde van het collegejaar automatisch beëindigd en kun je je daarna vier jaar lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding. Uiteraard krijg je gedurende het collegejaar tussentijdse adviezen en studiebegeleiding.

Mocht je je hebben ingeschreven voor twee opleidingen aan de TU Delft, dan geldt voor beide opleidingen afzonderlijk een bindend studieadvies.

Voor de opleidingen Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde geldt een gezamenlijk bindend studieadvies. Dit betekent dat je bij een negatief advies voor één van deze opleidingen je vier jaar lang ook niet bij de andere opleiding kan inschrijven.

TU Delft bacheloropleidingen kennen de major-minorstructuur. De major-minorstructuur biedt je optimale flexibiliteit bij het inrichten van je studie. De major is de kern van je opleiding en omvat het grootste gedeelte van de totale opleiding. In het 3e jaar van je BSc kies je een minorprogramma (30 EC) waarmee jij je kunt verbreden of jezelf juist specialiseren.

Start BEP MT

Het Bachelor Eindproject wordt tweemaal per jaar aangeboden, respectievelijk start deze in het 1e semester en in het 2e semester. Meer informatie over het eindproject vind je in de studiegids: MT3BEP (12 EC).

Aanmelden voor het BEP MT

Je bent verplicht je aan te melden voor het afsluitende vak van je bachelor, je Bachelor Eindproject (MT3BEP). Aanmelden voor dit vak gebeurt via MyTUDelft. Schrijf je ook in voor het project als je nu nog niet voldoet aan de toelatingseis, maar verwacht hier wel aan te gaan voldoen.

Voor informatie over het aanmeldproces verwijzen we je naar de pagina Aanmelden voor vakken. Het tijdschema voor aanmelden vind je hier. Na sluiting van de aanmeldperiode zal de Toelatingscommissie 3mE toetsen of je aan de BEP toelatingseisen voldoet.

BEP Toelatingseisen

  • 60 EC van het eerste jaar
  • Minimaal 54 EC van het tweede jaar (deelcijfers worden ook meegeteld).

Start BEP semester 2: De resultaten van semester 1 worden meegenomen in de beslissing om je toe te laten of niet.

Start BEP semester 1: De resultaten van semester 2 worden meegenomen in de beslissing om je toe te laten of niet.

Wanneer je alle vakken hebt gehaald, kun jij je bachelordiploma aanvragen via het Aanvraagformulier BSc-examen. Dit formulier stuur je vervolgens naar spa-me@tudelft.nl.

Je kunt met lof slagen voor je bachelor. Zie voor de precieze richtlijnen de Regels en Richtlijnen (RRvE).

Meer informatie is hier te vinden.

Diploma-uitreiking

Twee keer per jaar vindt er een diploma-uitreiking plaats: in oktober/november en in mei.
Uiterlijk twee weken van tevoren ontvang je hiervoor een uitnodiging vanuit het secretariaat O&S ME.

Voor vragen over de diploma-uitreiking kun je contact opnemen met secretariaat-OS-ME@tudelft.nl.

Masterkeuze

Na het voltooien van je bachelor kun je kiezen voor een van de masteropleidingen aan de TU Delft.

De TU Delft hanteert de bachelor-voor-masterregeling. Dit betekent dat er een scheiding is tussen bachelor- en masterfase. Je kunt pas aan de masterfase beginnen als jij je bachelorfase hebt afgerond. Voor meer informatie ga naar: Bachelor voor Masterregel.