Aansluiting op Msc

Volg je een aanverwante HBO- of WO-opleiding? Dan denk je er misschien over om aansluitend een masteropleiding in deze richting te volgen aan de TU Delft.

Het schakelprogramma

Om te kunnen instromen in onze MSc moet je kennis op sommige gebieden worden bijgespijkerd. Hiervoor is het schakelprogramma ontworpen. De schakelopleiding volg je voordat je in de MSc instroomt. Dit schakelprogramma bestaat uit fundamentele vakken en een aantal MSc variant-specifieke vakken (totaal aantal ECTS is maximaal 60, afhankelijk van de Msc van je keuze). De vakken verhelpen algemene deficiënties en brengen je op academisch niveau.

Als je een schakelopleiding wilt volgen, moet je voldoen aan bepaalde ingangseisen. Zie hier voor meer informatie over de toelatingstoetsen en andere algemene informatie. Gezien het grote aantal studenten dat zich voorbereidt op een start aan de TU Delft is het raadzaam tijdig te beginnen met de toetsen. In de zomerperiode is het druk bij de afnemende instanties!

Aanmelden?

Schrijf je in bij Studielink voor het schakelprogramma (status: Bachelor). De dealine hiervoor is 1 juli. Het voltooien van een schakelprogramma geeft geen recht op het Bachelordiploma. Mail na het inschrijven via Studielink naar schakel-ME@tudelft.nl. Vermeld in je e-mail:

 • welke schakelopleiding je je hebt opgegeven
 • Tot welke masteropleiding je toelating vraagt
 • Van welke HBO/WO instelling je komt en welke opleiding je daar doet

Voor vragen kun je contact opnemen met schakel-ME@tudelft.nl

Vrijsteling voor vakken

Je kunt een verzoek tot vrijstelling van een deel van het schakelprogramma indienen nadat jij je hebt ingeschreven in Studielink. Dit gaat als volgt:

 • Stuur na je verzoek tot inschrijving in Studielink een bericht naar Toelatingscommissie (kies voor het onderwerp ‘Vrijstelling vakken schakelprogramma’) waarin je aangeeft voor welke vakken en welke schakelopleiding je een vrijstelling wilt aanvragen. Het e-mailadres is toelating-ME@tudelft.nl;
 • Voeg de benodigde documenten toe: een certificaat of cijferoverzicht van vakken die je hebt behaald (en vrijstelling voor wilt aanvragen) en een motivatie voor de vrijstellingen;
 • De documenten en je motivatie worden na ontvangst ter beoordeling voorgelegd aan de toelatingscommissie;
 • Binnen 40 werkdagen word je van de uitkomst op de hoogte gebracht;
 • Voorwaarde vrijstelling vakken: 
  • Het is een vak gevolgd aan de TU Delft;
  • Vakken gevolgd in het buitenland of aan andere universiteiten binnen Nederland worden niet in behandeling genomen.