BSc Klinische Technologie

De joint-degree bacheloropleiding Klinische Technologie (KT) duurt drie jaar. Daarna kun je kiezen voor de aansluitende masteropleiding Technical Medicine (TM) of een van de masteropleidingen.

Tijdens de bacheloropleiding heb je de mogelijkheid om een minor te volgen van 30EC. De BSc-opleiding rond je af met een eindopdracht. Daarna mag je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen.

De opleiding Klinische Technologie is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft (TU Delft), de Universiteit Leiden (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC).

Bij de TU Delft geldt een bindend studieadvies (BSA) voor alle bacheloropleidingen. Dit betekent dat je in het eerste collegejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC.

Wanneer je deze norm niet haalt dan wordt de inschrijving aan het einde van het collegejaar automatisch beëindigd en kun je je daarna vier jaar lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding. Uiteraard krijg je gedurende het collegejaar tussentijdse adviezen en studiebegeleiding.

Mocht je je hebben ingeschreven voor twee opleidingen aan de TU Delft, dan geldt voor beide opleidingen afzonderlijk een bindend studieadvies.

Voor de opleidingen Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde geldt een gezamenlijk bindend studieadvies. Dit betekent dat je bij een negatief advies voor één van deze opleidingen je vier jaar lang ook niet bij de andere opleiding kan inschrijven.

TU Delft bacheloropleidingen kennen de major-minorstructuur. De major-minorstructuur biedt je optimale flexibiliteit bij het inrichten van je studie. De major is de kern van je opleiding en omvat het grootste gedeelte van de totale opleiding. In het 3e jaar van je BSc kies je een minorprogramma (15 EC)  waarmee je je kunt verbreden of jezelf juist specialiseren.

Klinisch Technologisch Onderzoek
Studenten Klinische Technologie sluiten de BSc opleiding af met een klinisch-technologisch onderzoeksproject (KTO) waarin zij moeten laten zien dat zij de beginselen van het doen van wetenschappelijk onderzoek beheersen. Het KTO sluit naadloos aan bij het vak Academische Vorming 3 (KT3951A & KT3951B) en bestaat uit drie fasen:

•    Oriëntatiefase: waarin de studenten een onderzoeksopdracht kiezen en zich op het onderwerp oriënteren door het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Deze fase loopt verweven met en parallel aan AV3.
•    Voorbereidingsfase: waarin de studenten een systematische literatuurreview doen, hypothesen en onderzoeksvragen formuleren en een gedetailleerd onderzoeksplan schrijven.
•    Uitvoeringsfase: waarin de studenten het onderzoek uitvoeren, data-analyse doen, rapporteren en uiteindelijk presenteren en verdedigen tijdens een slotsymposium.

Het KTO wordt eenmaal per jaar in het tweede semester aangeboden. Meer informatie over het KTO vind je in de studiegids: KT3805 (14 EC).

Aanmelden voor het KTO
Je bent verplicht je aan te melden voor het afsluitende vak van je bachelor, het Klinisch Technologisch Onderzoek (KT3805). Aanmelden voor dit vak gebeurt via MyTUDelft. Voor informatie over het aanmeldproces verwijzen we je naar de pagina Aanmelden voor vakken. Het tijdschema voor aanmelden vind je hier

Na sluiting van de aanmeldperiode zal de Toelatingscommissie toetsen of je aan de KTO toelatingseisen voldoet. Wil je eerder terugkoppeling over je toelaatbaarheid? Zorg dan dat jij je uiterlijk 8 januari hebt aangemeld voor het KTO om in week 2.7 bericht hierover te ontvangen.

KTO Toelatingseisen

•    60 EC van het eerste jaar
•    Minimaal 53,5 EC van het tweede jaar (deelcijfers tellen niet mee).

LET OP: Het Essay van Academische Vorming 3 (KT3951B) is onderdeel van de voorbereiding van KTO. KT3951B moet dus in hetzelfde studiejaar als KT3805 afgerond worden.
 

Vanaf academisch jaar 2024-2025 zullen de vakken binnen de opleiding Klinische Technologie in een kwartalenstructuur ingepland worden. Ook bieden wij vanaf 2024-2025 de kans om een 30 EC minor te volgen. In onderstaand overzicht van veelgestelde vragen kan jij meer informatie vinden over de aankomende veranderingen. Staat jouw vraag hier niet bij? Dan zijn wij altijd bereikbaar via bachelor-kt@tudelft.nl. Uiteraard kan je voor vragen over jouw persoonlijke studieplanning ook terecht bij één van onze studieadviseurs.  

BSc diploma

Wanneer je alle vakken hebt gehaald, kun jij je bachelordiploma aanvragen via het Aanvraagformulier BSc-examen. Dit formulier stuur je vervolgens naar spa-me@tudelft.nl.

Je kunt met lof slagen voor je bachelor. Zie voor de precieze richtlijnen de Regels en Richtlijnen (RRvE).

Meer informatie is hier te vinden.

Masterkeuze

Na het voltooien van je bachelor kun je kiezen voor de aansluitende masteropleiding Technical Medicine (TM) of een van de masteropleidingen aan de TU Delft (het kan zijn dat je eerst een schakelprogramma moet doorlopen). Voor KT-studenten is er ook de mogelijkheid om te schakelen naar de master Geneeskunde.

Daarnaast kun je ook schakelen naar een andere masteropleiding aan een andere instelling. Kijk hiervoor op de website van de desbetreffende opleiding voor de toelatingseisen en schakelmogelijkheden.

Opleidingsdirectie

Prof.dr.ir. J. Harlaar
Directeur

Dr. J.J. van den Dobbelsteen
Adjunct directeur

Secretariaat

Sindy Rijnvis
+31 15 27 82892

Brenda Boekhoud
+31 15 27 81478

Onderwijscoördinatie

Barbara Rohani-de Gruijter(TUD)

 

Skillslabcoördinator

Reinier van Antwerpen

Onderwijskundigen

Adriaan Norbart

Tanja van Kempen