Faculteit Techniek, Bestuur en Management

TBM in de media


18 april 2019

Esther Park Lee & Zofia Lukszo in Diverse media over waterstofauto

Waterstofauto’s kunnen als buffer fungeren in een duurzaam energiesysteem. Dit ‘Car as Power Plant’ is een concept van Professor Ad van Wijk van de TU Delft om geparkeerde brandstofcelauto's te gebruiken als elektriciteitscentrale. De stilstaande waterstofauto kan de elektriciteit ook aan het stroomnet leveren en op deze wijze als buffer fungeren in een duurzaam energiesysteem.' Behalve de benodigde technologie vraagt dat onder meer ook om incentives voor autobezitters om daaraan mee te doen. Esther Park Lee onderzocht verschillende contractvormen hiervoor. Ook wordt aan de TU Delft onderzoek gedaan naar de rol van waterstof binnen de energietransitie als geheel. "Waterstof kan als drager van energie afkomstig van zon en wind kan niet alleen een wezenlijke bijdrage aan deze transitie leveren, maar ook aan het decarboniseren van de energiesector, mobiliteit en transport en van de procesindustrie", aldus Zofia Lukszo, hoogleraar Smart Energy Systems en promotor van Park Lee.

18 april 2019

Bert van Wee in Diverse media over Verkeersveiligheid

Een flinke stijging in het aantal verkeersdoden. 11 procent zelfs. Een teken dat we meer aandacht moeten besteden aan de verkeersveiligheid? Ja, zegt professor mobiliteitsbeleid Bert van Wee van de TU Delft. "We stonden in de top 3 van veiligste landen, maar we zijn afgegleden."

18 april 2019

Bert van Wee in Diverse media over Carbontax model

Vanmiddag vindt er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over het carbontax-model. Het model wordt gebruikt om een schatting te maken van het effect van fiscale prikkels op de verkoop van nieuwe elektrische auto's. Tweede Kamerlid voor het CDA Pieter Omtzigt hekelde de methode, hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft deelt Omtzigt's kritiek niet. Volgens Van Wee zijn er drie reden waarom de werkelijke verkopen hoger lagen dan het model voorspeld had.

Projecten