Tips bij het uitvoeren van een PWE

Bij het opzetten en uitvoeren van Participatieve Waarde Evaluaties (PWEs) keren drie onderwerpen altijd terug. Wij adviseren om voorafgaande aan een PWE-proces al na te denken over deze drie onderwerpen.

1) Willen we individuen wel echt laten meedenken over een strategische keuze?

In een PWE wordt aan individuen gevraagd om een advies te geven over een strategische keuze van een organisatie. Bij de PWE voor de Vervoerregio Amsterdam werd bijvoorbeeld aan individuen gevraagd om een advies te geven over het besteden van 100 miljoen euro. Aan deze PWE namen 2500 inwoners van de Vervoerregio Amsterdam deel. Het is belangrijk om voor de start van een PWE erover na te denken of je individuen wel wilt laten meedenken over zo’n strategisch vraagstuk.  

2) Stel de uitgangspunten van de PWE vast met stakeholders

De essentie van een PWE is dat deelnemers in een (online) experiment beleidsopties kiezen binnen een restrictie. Er zijn twee typen PWEs: 1) de PWE waarin individuen een beperkt budget alloceren aan beleidsopties; 2) de PWE waarin individuen (combinaties van) beleidsopties adviseren die ervoor zorgen dat een doelstelling wordt behaald. Wij adviseren om in een vroeg stadium samen met belangrijke stakeholders een keuze te maken tussen deze twee typen PWEs. De keuze is namelijk belangrijk voor de verdere uitwerking van het experiment. Samen met de stakeholders stel je vast welk vraagstuk je eigenlijk aan individuen wilt voorleggen. Wil je individuen betrekken bij het alloceren van een beperkt budget? Dan ligt uiteraard het eerste type PWE meer in de rede en wanneer je de PWE wilt gebruiken om de maatschappelijke kosten en baten van beleidsopties te meten, dan geniet dit format ook de voorkeur. Maar als je individuen wilt betrekken bij de keuze tussen verschillende manieren om een doelstelling te halen, dan ligt het tweede type PWE meer voor de hand.

3) Hoe bereik je individuen?

De bruikbaarheid van resultaten van een PWE is groter wanneer een grote groep individuen meedoet aan het experiment. Het is belangrijk om in een vroeg staduim na te denken over de manier waarop deelnemers aan de PWE worden benaderd. Je kan individuen bijvoorbeeld benaderen via een panel of via communicatiekanalen van uw organisatie. Ook kan u individuen bereiken via social media.