Transitievisie Warmte Gemeente Utrecht

De Gemeente Utrecht wil dat in 2030 40.000 woningen en andere gebouwen in de stad aardgasvrij zijn. De gemeente gaat al aan de slag met 18.000 woningen, en dus moeten er nog 22.000 woningen aardgasvrij worden gemaakt. Hiervoor moet een plan komen, waarbij de gemeente bewoners wilt betrekken. Eén van de middelen om bewoners te laten participeren, is een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) uitgevoerd door onderzoekers van de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam. In het geval van de Transitievisie Warmte Utrecht is aan bewoners gevraagd om via een online platform een advies te geven over het behalen van de doelstelling om 22.000 woningen aardgasvrij te maken voor 2030. Bewoners konden 100 punten verdelen over vier aanpakken om dit doel te halen. Op deze pagina lees je meer over de resultaten van de PWE.

Klik op een afbeelding voor meer informatie

De 4 aanpakken

De bewoners konden 100 punten verdelen over de 4 aanpakken. In de eerste aanpak is de financiële hulp van de overheid hoog genoeg om ervoor te zorgen dat de woonlasten van bewoners niet stijgen. De andere drie aanpakken zijn duurder. Bewoners krijgen financiële hulp van de overheid, maar ze moeten ook een deel van de kosten zelf betalen. In de tweede stap van de PWE konden bewoners, als zij dit wilden, zelf een aanpak samenstellen. Kijk hieronder per aanpak wat zij betekenden en welke impact zij hadden.

Aanpak 1: woonlasten gaan niet omhoog
 • Dit is de goedkoopste aanpak. De financiële hulp van de overheid is hoog genoeg om ervoor te zorgen dat de woonlasten van bewoners niet stijgen;
 • Bij deze aanpak worden wijken aardgasvrij gemaakt die gemakkelijk kunnen worden aangesloten op het bestaande warmtenet;
 • Warmtenetten zijn in Utrecht in het bezit van één bedrijf. Bewoners kunnen de warmte alleen van dit bedrijf kopen. Als men ontevreden is kan er niet worden overgestapt naar een ander bedrijf;
 • Bewoners die wel aansluiten op het warmtenet krijgen financiële hulp van de overheid zodat hun woonlasten niet stijgen. Bewoners die niet aansluiten op een warmtenet krijgen zeer beperkte financiële hulp van de overheid. Zij mogen kiezen voor een andere oplossing maar moeten dit dan wel (grotendeels) zelf betalen.
Aanpak 2: Bewoners kiezen zelf
 • Woningeigenaren kunnen in deze aanpak zelf kiezen hoe hun woning aardgasvrij wordt gemaakt. De gemeente bemoeit zich niet met deze keuze
 • We gaan er in deze aanpak vanuit dat de meeste huishoudens hun huis helemaal met elektriciteit verwarmen. Wijken met veel goed geïsoleerde woningen gaan als eerste van het aardgas af, omdat het relatief goedkoop is om dit soort huizen elektrisch te verwarmen. 
 • De woonlasten van woningeigenaren en huurders zullen stijgen. Zij krijgen financiële hulp van de overheid maar moeten een deel van de kosten zelf betalen.
Aanpak 3: Maximale afname CO2-uitstoot
 • In deze aanpak worden wijken die veel aardgas gebruiken als eerste van het aardgas afgehaald. Dit leidt tot de grootste afname van de CO₂-uitstoot in Utrecht. Dit zijn wijken die voornamelijk bestaan uit slecht geïsoleerde woningen met een hoog energieverbruik.
 • De woonlasten van woningeigenaren en huurders zullen stijgen. Zij krijgen financiële hulp van de overheid maar moeten een deel van de kosten zelf betalen.
Aanpak 4: Wijken met hoge financiële draagkracht eerst
 • Bij deze aanpak start de gemeente in de wijken waar bewoners het meeste geld hebben. We hebben de wijken geselecteerd met het hoogste gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden. Dat betekent dat wijken waar veel mensen een relatief hoog inkomen hebben als eerste aardgasvrij worden.
 • De woonlasten van woningeigenaren en huurders zullen stijgen. Zij krijgen financiële hulp van de overheid maar moeten een deel van de kosten zelf betalen.

Argumenten voor de verschillende aanpakken

Bewoners gaven argumenten voor en tegen de verschillende aanpakken. Zo hebben sommige bewoners bijvoorbeld hoge verwachtingen over de efficiëntie van een collectieve aanpak door de gemeente, terwijl andere bewoners juist punten toekennen aan de aanpak ‘bewoners kiezen zelf’ of de aanpak ‘starten in de draagkrachtige wijken’ omdat zij denken dat dit de meest efficiënte aanpak zal zijn.

Aanmelden nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen omtrent Participatieve Waarde Evaluatie (PWE), onderzoeksresultaten of wilt u zelf meetesten? Meld u dan aan voor de PWE nieuwsbrief.


De argumentenkaart:


Het proces: