Zero Emission Biotechnology

Yielding sustainability, from the enzyme to society

Miljarden jaren evolutie heeft een grote diversiteit aan micro-organismen en enzymen opgeleverd die in staat zijn (de weinig) beschikbare energie en middelen nuttig in te zetten voor zowel henzelf als ons. Dit geeft biotechnologie een unieke rol in het verwezenlijken van een van de belangrijkste transities in onze samenleving: van de huidige op fossiele brandstoffen gebaseerde productieprocessen van voer, voedsel, brandstoffen en (basis- en specialistische) chemicaliĆ«n naar duurzamere, biologische alternatieven op basis van  hernieuwbare bronnen.

Het Zero Emission Biotechnology onderzoeksprogramma zet biotechnologie specifiek in voor het verminderen en hergebruiken van CO2-uitstoot. Ons doel is om waar mogelijk veelgebruikte en op fossiele brandstoffen gebaseerde industriƫle processen te vervangen door enzymatische of cellulaire routes, en waar nodig nieuwe routes voor specialistische chemicaliƫn te ontwikkelen. Zo maken we van CO2 een hernieuwbare koolstofbron.

De uitdagingen die we aangaan zijn:

  • Het ontdekken en karakteriseren van relevante enzymen en micro-organismen
  • Het verbeteren van de routes voor het creĆ«ren van waardevolle, hoogwaardige en zeer benodigde (basis)chemicalieĆ«n uit diverse hernieuwbare bronnen
  • Het optimaliseren en opschalen van de bioprocessen van het laboratorium naar een industrieel niveau
  • Ervoor zorgen dat duurzame processen en de bijbehorende waardeketens van economische, milieutechnische en sociale meerwaarde zijn voor de samenleving

Samenwerking tussen universiteit en industrie

We ontwikkelen tools en methoden die helpen bij het verwezenlijken van de transitie van niet-hernieuwbare fossiele bronnen naar duurzame bio-based processen en producten. Sterke samenwerkingsverbanden met de industrie zorgen hierbij voor een versnelde maatschappelijke impact.

De unieke, geĆÆntegreerde aanpak van ons Zero Emission Biotechnology onderzoeksprogramma ā€“ van het niveau van het enzym tot de samenleving ā€“ heeft als belangrijk voordeel dat we kansen en potentiĆ«le risicoā€™s vroegtijdig, en op alle ontwikkelingsniveaus tegelijkertijd, kunnen detecteren en direct aanpakken. Een noodzakelijke integratie aangezien er een overvloed aan atmosferische CO2 is en maar weinig tijd om het tij te keren.

Samen werken aan duurzamere biotechnologie?

Bekijk hieronder welke uitdagingen wij aangaan en neem contact op met onze onderzoekers

Onze andere Zero Emission Biotechnology onderwerpen

Neem contact op met onze onderzoekers