Werkvormen Your Turn

De werkvormen van Your Turn zijn gebaseerd op gevestigde methoden, technieken en benaderingen voor het aanleren van ontwerpvaardigheden aan professionals.

Download hier alle werkvormen in een pdf of kijk hieronder voor de losse werkvormen per ontwerpstap: Probleem verkennen en formuleren (stap 1), Ideeën verzinnen (stap 2a), ideeën/concepten selecteren (stap 2b en 3b), uitwerken van concept tot prototype (stap 3, 4, 5), communicatie over een ontwerpidee: presenteren (stap 6). De nummers tussen haakjes verwijzen naar de stappen en activiteiten in de ontwerpcyclus. De werkvormen zijn ook in het Engels beschikbaar.


Probleem verkennen en formuleren


Kies je vak
Leerlingen ontdekken dat zij van elkaar verschillen, maar de gebruikers voor wie ze ontwerpen ook.

Ervaringen verzamelaar
Op een speelse en creatieve manier stilstaan bij eigen ervaringen.

Omgevingsvlog
Door het maken van een vlog brengen de leerlingen de situatie of omgeving in kaart waarvoor ze een ontwerp gaan maken en zien ze in dat iedereen de situatie anders beleeft.

Persona
Inzicht verkrijgen in de doelgroep door het maken van persona’s: levensechte omschrijvingen van gebruikers, in woord en beeld.

Van verhaal naar ontwerpvraag
Het formuleren van een ontwerpvraag vanuit een verhaal over gebruikers.


Ideeën verzinnen


Omgekeerde brainstorm
Ongewone ideeën bedenken vanuit het tegenovergestelde van de huidige situatie.

Plaatjesbrainstorm
Afbeeldingen zorgen voor inspiratie tijdens het verzinnen van ideeën.

Woordenbrainstorm
Willekeurige woorden zorgen voor inspiratie tijdens het verzinnen van ideeën.

Open je zintuigen
Serie compacte oefeningen om de ontwerpomgeving te verkennen met je zintuigen: kijken, voelen, ruiken, horen.

Combineer - fantaseer
Nieuwe ideeën bedenken door te fantaseren over voorwerpen en eigenschappen.


Ideeën/concepten selecteren


Ja/nee lijst
Een snelle grove selectie maken van ideeën om mee verder te gaan.

Stippenmethode
Een selectie maken van ideeën om mee verder te gaan.

Keuzekruis
Een visueel hulpmiddel om samen een bewuste selectie te maken van ideeën.

Keuze verkeerslicht
Ideeën toetsen aan eisen en wensen en ze snel onderling vergelijken door de kleurcodes rood-oranje-groen.


Uitwerken van concept tot prototype


Werkblad idee uitwerken
Geen specifieke werkvorm, maar een werkblad dat leerlingen op weg helpt om hun idee uit te werken.

Feedback die inspireert
Formuleren van effectieve feedback via een vaste routine, op een feedbackformulier.

Werkblad testplan
Geen werkvorm, maar een hulpmiddel om het testen met gebruikers goed voor te bereiden.


Communicatie over ontwerpidee: presenteren


Videostrip
Maken van een heldere video over het ontwerpidee om makkelijk te delen met een probleemeigenaar.

Puzzelen met ontwerppresentaties
Leerlingen ontdekken de structuur en belangrijke elementen van ontwerppresentaties.

Oplossingsverhaal
Het gebruiken van een handige vertelstructuur voor het presenteren van ontwerpideeën.