Workshops rond O&O vaardigheden


Inzichten uit onderzoek in de klas: Your Turn

Hoe kun je ervoor zorgen dat de leerlingen zich meer betrokken voelen bij een ontwerpprobleem? Op welke manieren kun je ervoor zorgen dat leerlingen zich beter inleven in de gebruiker en niet zichzelf als maatstaf nemen?


Presenteren kun je leren

Hebben leerlingen moeite om hun idee of concept duidelijk te maken aan anderen? Hoe kunnen leerlingen op een leuke en uitdagende manier duidelijk maken dat hun ontwerp een Zeer Geschikte oplossing is?


Doelgericht prototypen: voor de makers

Hoe kun je ervoor zorgen dat een prototype bouwen meer is dan veredeld knutselen? Wat moet je doen als een prototype “mislukt”? Is het mogelijk om deze teleurstelling bij leerlingen te voorkomen?


Creatief ontwerpen: tips & tools

Wil je de creativiteit van leerlingen stimuleren? Wilt je meer afwisselde werkvormen kunnen toepassen in de klas? Hoe kun je fixatie op een eerste idee voorkomen, zodat kinderen (nog) meer out-of-the-box gaan denken?


Kijken als een kunstenaar

Kunnen we kinderen weer nieuwsgierig laten zijn? Is Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) wel geschikt voor jonge kinderen? Is het mogelijk om de aandacht van kinderen voor langere tijd te behouden?