Algemene voorwaarden 2022-2023

Looptijd: 15 augustus 2022 t/m 31 augustus 2023

ALGEMEEN

Aansprakelijkheid
Deelnemen aan activiteiten bij X is op eigen risico.

X draagt zorg voor een zo’n veilig mogelijke omgeving. X werkt met veiligheidsinstructies en medewerkers en docenten van X houden toezicht op het naleven ervan. Zie jij een onveilige situatie die X zou kunnen verbeteren, dan horen wij dit graag. Niet alle risico’s zijn echter uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld het oplopen van een sportblessure of een verwonding door gebruik van apparatuur/gereedschap in een vormgevingsruimte. Wees je bewust van de risico’s en vraag eventueel advies aan een docent of medewerker van X. We adviseren je om te zorgen voor een adequate Wettelijke Aansprakelijkheids- en ongevallen verzekering.

Daarnaast bestaat een risico op diefstal, verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen. X is hiervoor niet aansprakelijk. X adviseert je om waardevolle bezittingen bij je te houden en niet onbewaakt achter te laten in een ruimte of kleedkamer. Je kunt gratis gebruik maken van een locker om je spullen in op te bergen. Let op: elke nacht om 05:00 uur gaan alle lockers automatisch open. Laat je spullen dus niet ’s nachts in een locker achter.

Annulering
X behoudt zich het recht voor om aangekondigde activiteiten te annuleren. Voorbeelden van situaties waarin dit kan gebeuren: bij te weinig aanmeldingen, vanwege afwezigheid/onderbezetting van personeel door acute ziekte of privéomstandigheden of vanwege overheidsregels zoals coronamaatregelen.

Herroeping en restitutie
De aanschaf van een X-abonnement, cursus of product kun je binnen 14 dagen na aankoop zonder opgaaf van reden door de Hosts laten annuleren, mits je hiervan op geen enkele wijze gebruik hebt gemaakt. Je ontvangt dan het volledige aankoopbedrag terug. Een herroeping is niet mogelijk bij events en eenmalige activiteiten, tenzij deze is geannuleerd.

Wanneer je wél gebruik hebt gemaakt van een X-abonnement of cursus, dan kun je dit/deze uitsluitend bij overmacht* in overleg met de Hosts tussentijds laten stopzetten en een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. De hoogte van het restitutiebedrag wordt bepaald middels een vastgestelde rekenmethode. Een restitutie is niet mogelijk bij events, eenmalige activiteiten en producten.

* Mogelijke vormen van overmacht:

  • Als je voor je studie naar het buitenland gaat en dus geen gebruik meer kunt maken van je X-abonnement of cursus.
  • Als je kunt aantonen dat je vanwege een blessure geen gebruik kunt maken van je X-abonnement of cursus.

Huisregels
Bij X houdt iedereen zich aan de X-huisregels, zodat iedereen zich welkom, veilig en inclusief voelt. Tot de X-huisregels behoren ook de verschillende TU-regelingen, zoals de Regeling gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen studenten en bezoekers, de TU-Delft-huisregels en het integriteitsbeleid met de daarbij horende gedragscode. Ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag wordt vanzelfsprekend niet getolereerd. Signaleer je een situatie waarin de regels niet worden nageleefd en/of iemand zich onprettig voelt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan een medewerker van X zodat we hier meteen aandacht aan kunnen geven.

Tarieven
Informatie over de totstandkoming van de tarieven kun je lezen op de pagina Tarieven aanbod X 2022-2023.
X behoudt zich het recht voor om zo nodig gedurende het seizoen prijswijzigingen door te voeren.
Ook kunnen aan eventuele fouten in de tarieven geen rechten worden ontleend.

Toestemmingsverklaring foto/video
Bij X kunnen opnames worden gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. Deze opnames kunnen worden gemaakt door een X-medewerker of door een (externe) foto-/videograaf die in opdracht van X werkt. De beelden worden uitsluitend gebruikt door X ter promotie van (het aanbod van) X.

Op het moment dat er opnames worden gemaakt, bestaat de kans dat jij herkenbaar in beeld komt. Heb je bezwaar tegen een publicatie waarin jij herkenbaar in beeld komt, dan heb je het recht om dit aan te geven. Je kunt je bezwaar direct kenbaar maken bij de fotograaf/videograaf dan wel de aanwezige X-medewerker, zodat hiermee tijdens de opnames rekening gehouden kan worden. Ook na publicatie kun je je bezwaar kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Communication-x@tudelft.nl, waarna de betreffende publicatie alsnog wordt verwijderd.

Wijzigingen in het aanbod
X behoudt zich het recht voor om het statische aanbod per kwartaal te wijzigen.


X-ABONNEMENT

Persoonsgebonden
Gebruik van een X-abonnement is te allen tijde strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan gebruik te maken van een (gevonden) Campus Card of X-card van iemand anders. Om vermissing en misbruik te voorkomen, adviseren we je je zoekgeraakte Campus Card of X-card te melden aan de Hosts.

Verloren of beschadigde X-card
Je kunt bij de Hosts voor €10,- een nieuwe X-card aanschaffen.

Vrij gebruik ruimtes
Op de pagina Ruimte reserveren als X-abonnee kun je een overzicht vinden van alle te reserveren binnen- en buitenruimtes. Je mag met meerdere mensen tegelijk gebruik maken van een ruimte. Het is voldoende als één persoon het gewenste tijdslot reserveert, maar álle aanwezigen dienen tijdens het gereserveerde tijdslot in het bezit te zijn van een geldig X-abonnement.

In verband met concurrentie is het niet toegestaan ruimtes te reserveren om trainingen en/of lessen te verzorgen die gelijkwaardig zijn aan het bestaande aanbod van X.

No-shows
Wij vragen je om altijd op tijd aanwezig te zijn bij een geboekte reservering. Bij een ticketuur betekent op tijd het moment dat de deur van de ruimte dicht gaat en de docent de deelnemerslijst afvinkt. Bij de fitness betekent op tijd dat je jouw Campus Card/X-Card scant bij de toegangspoortjes tot maximaal 30 minuten na aanvang van het gereserveerde tijdslot.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de geboekte reservering te komen, dan dien je je tot uiterlijk een half uur (30 minuten) voor aanvang van de reservering uit te schrijven. Dit biedt gelegenheid voor een andere gemotiveerde deelnemer om jouw plaats in te nemen. Op de pagina X-abonnement staat uitgelegd hoe je je kunt uitschrijven.

Ben je niet op tijd aanwezig en/of heb je de reservering niet tijdig geannuleerd, dan rekenen we dit als een no-show. Je ontvangt hiervan een geautomatiseerde melding per e-mail. Is de no-show vanwege een situatie van overmacht? Dan kun je contact opnemen met de hosts.

Bij een eerste no-show geldt een waarschuwing. Bij een tweede no-show wordt het X-abonnement voor 7 dagen (7 x 24 uur na het ontvangen van de blokkeringse-mail) geblokkeerd. Gedurende deze periode kun je geen reserveringen boeken met je X-abonnement. Voor het aanbod dat los staat van het X-abonnement, kun je je wel gewoon inschrijven, zoals cursussen en evenementen. Je kunt ook gebruik blijven maken van al het vrij toegankelijke aanbod van X.
Heb je een boeking staan in de periode dat je abonnement geblokkeerd is? Zorg dat je hem op tijd annuleert of dat je op tijd komt opdagen anders gaat er een nieuwe blokkade van 7 dagen in.

Na 7 dagen wordt blokkering van het X-abonnement automatisch opgeheven. Je staat dan nog wel voor 60 dagen ‘op scherp’, dat betekent dat na elke no-show die daarop volgt, het abonnement meteen weer voor 7 dagen wordt geblokkeerd. Na 60 dagen zonder verdere no-shows zal bij een no-show weer eerst een waarschuwing gelden.

De no-show maatregel is met start van seizoen 2021-2022 geïntroduceerd om het aantal gevulde plaatsen in een les te maximeren. In het verleden is vaak gebleken dat deelnemers (zonder verklaring) niet kwamen opdagen, hoewel anderen graag deel hadden willen nemen. De no-show-maatregel introduceert een reden voor deelnemers om zich tijdig af te melden en niet onnodig plaatsen bezet te houden.


CURSUSSEN

Eigendomsrecht werkstukken
Bij X worden veel tastbare creaties gemaakt tijdens cursussen, workshops en evenementen. Omdat X een beperkte opslagruimte heeft, kunnen we niet alle creaties voor lange tijd bewaren. We vragen je daarom binnen twee weken na afloop je werkstuk af te halen. Na die twee weken worden creaties definitief eigendom van X; dat betekent dat X deze voor publicatie mag gebruiken of mag afvoeren of recyclen om ruimte te maken in onze accommodatie.

Inschrijven als extern persoon
Heb je interesse in een cursus bij X, maar ben je geen student, promovendus of TU-medewerker? Dan bestaat er alsnog een kans dat je kunt deelnemen, mits er nog plekken beschikbaar zijn. Neem op de dag dat de cursus van start gaat contact op met de Hosts om de beschikbaarheid te checken. Is er een plek vrij, dan kunnen de Hosts de inschrijving voor je in orde maken.

Missen van een les
Mocht je onverhoopt een les moeten missen, is het helaas niet mogelijk om deze in te halen.

Verplaatsen les
Cursussen bestaan doorgaans uit een reeks van zeven lessen. X behoudt zich het recht voor om eenmalig een les door ziekte of afwezigheid van de docent een week op te schuiven. Dit betekent dat na elke cursusperiode een 'inhaalweek' wordt ingeroosterd, om eventuele gecancelde lessen in te kunnen halen.