Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Aansprakelijkheid
Deelnemen aan activiteiten bij X is op eigen risico. We adviseren je om te zorgen voor een adequate Wettelijke Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. Daarnaast is X niet aansprakelijk voor diefstal, verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen. Laat geen waardevolle bezittingen onbewaakt achter in de ruimtes en kleedkamers. Je kunt gratis gebruik maken van een locker om je spullen in op te bergen. Let op: elke nacht om 05:00 uur gaan alle lockers automatisch open. Laat je spullen dus niet ’s nachts in een locker achter.

Annulering
X behoudt zich het recht voor om aangekondigde activiteiten te annuleren.

Herroeping en restitutie
De aanschaf van een X-abonnement, cursus of product kun je binnen 14 dagen na aankoop zonder opgaaf van reden door de Hosts laten annuleren, mits je hiervan op geen enkele wijze gebruik hebt gemaakt. Je ontvangt dan het volledige aankoopbedrag terug. Een herroeping is niet mogelijk bij events en eenmalige activiteiten, tenzij deze is geannuleerd.

Wanneer je wél gebruik hebt gemaakt van een X-abonnement of cursus, dan kun je dit/deze uitsluitend bij overmacht* in overleg met de Hosts tussentijds laten stopzetten en een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. De hoogte van het restitutiebedrag wordt bepaald middels een vastgestelde rekenmethode. Een restitutie is niet mogelijk bij events, eenmalige activiteiten en producten.

* Mogelijke vormen van overmacht:

  • Als je voor je studie naar het buitenland gaat en dus geen gebruik meer kunt maken van je X-abonnement of cursus.
  • Als je kunt aantonen dat je vanwege een blessure geen gebruik kunt maken van je X-abonnement of cursus.

Restitutie naar aanleiding van Corona maatregelen

  1. Abonnementhouders die niet in staat zijn om een QR-code te tonen en niet tot de tot nu gehanteerde (wettelijke) uitzondering categorieën (TU-medewerker of beneden de 18 jaar) behoren, wordt geen toegang verleend tot de binnen activiteiten van X.
    X zal in dit geval niet overgaan tot de restitutie van abonnementsgelden.
     
  2. Abonnementhouders die in het bezit zijn van een vaccinatiebewijs van buiten de EU, maar nog geen geldige Nederlandse QR-code kunnen tonen, worden gewezen op de mogelijkheid tot omzetting van hun huidige vaccinatiebewijs.Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Zolang zij nog niet in staat zijn om deze QR-code te tonen, wordt geen toegang verleend tot de binnen activiteiten van X. X zal in dit geval niet overgaan tot de restitutie van abonnementsgelden.

Tarieven
X behoudt zich het recht voor om zo nodig gedurende het seizoen prijswijzigingen door te voeren.
Ook kunnen aan eventuele fouten in de tarieven geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen in het aanbod
X behoudt zich het recht voor om het statische aanbod per kwartaal te wijzigen.
 


X-ABONNEMENT

Persoonsgebonden
Gebruik van een X-abonnement is te allen tijde strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan gebruik te maken van een (gevonden) Campus Card of X-card van iemand anders. Om vermissing en misbruik te voorkomen, adviseren we je je zoekgeraakte Campus Card of X-card te melden aan de Hosts.

Verloren of beschadigde X-card
Je kunt bij de Hosts voor €10,- een nieuwe X-card aanschaffen.

Vrij gebruik ruimtes
Op de pagina Ruimte reserveren als X-abonnee kun je een overzicht vinden van alle te reserveren binnen- en buitenruimtes. Je mag met meerdere mensen tegelijk gebruik maken van een ruimte. Het is voldoende als één persoon het gewenste tijdslot reserveert, maar álle aanwezigen dienen tijdens het gereserveerde tijdslot in het bezit te zijn van een geldig X-abonnement.

No-shows
Wij vragen je om altijd op tijd aanwezig te zijn bij een geboekte reservering. Bij een ticketuur betekent op tijd het moment dat de deur van de ruimte dicht gaat en de docent de deelnemerslijst afvinkt. Bij de fitness betekent op tijd dat je jouw Campus Card/X-Card scant bij de toegangspoortjes tot maximaal 30 minuten na aanvang van het gereserveerde tijdslot.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de geboekte reservering te komen, dan dien je je tot uiterlijk een half uur (30 minuten) voor aanvang van de reservering uit te schrijven. Dit biedt gelegenheid voor een andere gemotiveerde deelnemer om jouw plaats in te nemen. Op de pagina X-abonnement staat uitgelegd hoe je je kunt uitschrijven.

Ben je niet op tijd aanwezig en/of heb je de reservering niet tijdig geannuleerd, dan rekenen we dit als een no-show. Je ontvangt hiervan een geautomatiseerde melding per e-mail. Is de no-show vanwege een situatie van overmacht? Dan kun je contact opnemen met de hosts.

Bij een eerste no-show geldt een waarschuwing. Bij een tweede no-show wordt het X-abonnement voor 7 dagen (7 x 24 uur na het ontvangen van de blokkeringse-mail) geblokkeerd. Gedurende deze periode kun je geen reserveringen boeken met je X-abonnement. Voor het aanbod dat los staat van het X-abonnement, kun je je wel gewoon inschrijven, zoals cursussen en evenementen. Je kunt ook gebruik blijven maken van al het vrij toegankelijke aanbod van X.
Heb je een boeking staan in de periode dat je abonnement geblokkeerd is? Zorg dat je hem op tijd annuleert of dat je op tijd komt opdagen anders gaat er een nieuwe blokkade van 7 dagen in.

Na 7 dagen wordt blokkering van het X-abonnement automatisch opgeheven. Je staat dan nog wel voor 60 dagen ‘op scherp’, dat betekent dat na elke no-show die daarop volgt, het abonnement meteen weer voor 7 dagen wordt geblokkeerd. Na 60 dagen zonder verdere no-shows zal bij een no-show weer eerst een waarschuwing gelden.

De no-show maatregel is met start van seizoen 2021-2022 geïntroduceerd om het aantal gevulde plaatsen in een les te maximeren. In het verleden is vaak gebleken dat deelnemers (zonder verklaring) niet kwamen opdagen, hoewel anderen graag deel hadden willen nemen. De no-show-maatregel introduceert een reden voor deelnemers om zich tijdig af te melden en niet onnodig plaatsen bezet te houden.


CURSUSSEN

Eigendomsrecht werkstukken
Tastbare creaties die je gemaakt hebt tijdens een cursus, workshop of evenement kun je tot twee weken na afloop afhalen, daarna worden ze definitief eigendom van X en heeft X tevens het recht om deze voor publicaties te gebruiken.

Inschrijven als extern persoon
Heb je interesse in een cursus bij X, maar ben je geen student, promovendus of TU-medewerker? Dan bestaat er alsnog een kans dat je kunt deelnemen, mits er nog plekken beschikbaar zijn. Neem op de dag dat de cursus van start gaat contact op met de Hosts om de beschikbaarheid te checken. Is er een plek vrij, dan kunnen de Hosts de inschrijving voor je in orde maken.

Missen van een les
Mocht je onverhoopt een les moeten missen, is het helaas niet mogelijk om deze in te halen.

Verplaatsen les
Cursussen bestaan doorgaans uit een reeks van zeven lessen. X behoudt zich het recht voor om eenmalig een les door ziekte of afwezigheid van de docent een week op te schuiven.