Tarieven aanbod X 2023-2024

De tarieven van X komen tot stand op basis van het eerder vastgestelde prijsbeleid. Een korte toelichting op het prijsbeleid vind je hieronder.

Prijs X-abonnement
Het X-abonnement geeft toegang tot het grootste deel van het aanbod van X (verenigingen, ticketuren, evenementen, vrij gebruik van binnen- en buitenruimtes). Het studententarief voor een X-abonnement van 12 maanden voor het seizoen 2023-2024 bedraagt 161 euro. De prijzen voor kortlopende- en medewerkers abonnementen worden van dit tarief afgeleid. Voor een volledig overzicht van de tarieven, zie X-abonnement.

Prijs fitnesssupplement
Het studententarief voor een fitnesssupplement van 12 maanden voor het seizoen 2023-2024 bedraagt 144 euro. De prijzen voor kortlopende- en medewerkers fitnessabonnementen worden van dit tarief afgeleid. Voor een volledig overzicht van de tarieven, zie X-abonnement.

Prijzen cursussen
De cursustarieven zijn verschillend per cursus en worden vastgesteld op basis van deelnemersaantallen, inhoud, materiaal en type cursus. De tarieven staan aangegeven op de cursuspagina’s. Inschrijven voor cursussen staat los van het X-abonnement.

Prijsbeleid X
Uitgangspunt is dat de bijdragen van alle deelnemers van X gezamenlijk 110% van de zogenaamd directe kosten dekken. Dat zijn de kosten die direct met het jaarlijkse aanbod samenhangen, zoals bijvoorbeeld de inzet van docenten en de kosten van materialen en apparatuur. Deze directe kosten maken echter slechts een beperkt deel uit van de totale kosten. De overige kosten (gebouw, personeel e.d.) worden gefinancierd door het overige deel (10%) van de deelnemersbijdragen, de TU Delft en vanuit de overige inkomsten (horeca, ruimteverhuur) van X. Daarnaast is ons uitgangspunt dat een X-abonnement toegang geeft tot het grootste deel van het aanbod van X (verenigingen, ticketuren, events, vrij gebruik van binnen- en buitenruimtes). Daarmee wordt dit aanbod zo toegankelijk mogelijk gehouden.

In het voor X door de TU Delft vastgestelde prijsbeleid is op basis hiervan ook een ontwikkeling van de prijzen afgesproken. De uitzonderlijke kostenstijgingen als gevolg van de inflatie in 2022 heeft X echter niet volgens die methode doorgerekend in de abonnementsprijs 2022-2023, omdat er teveel onzekerheid was over de effecten van de inflatie op de koopkracht van studenten. Inmiddels zien we dat de stijging in de kosten van X (energie, materialen, personeelslasten) niet van tijdelijke aard waren, maar zich over het seizoen 2022-2023 hebben doorgezet. X heeft op basis van bovenstaande ontwikkelingen de abonnementsprijs vastgesteld op 161 euro. De prijzen voor andere X-producten stijgen naar rato.

Uitzonderingen zijn het fitness-abonnement en food-producten. De prijsstijging van het fitness-abonnement blijft relatief beperkt, omdat momenteel de voorbereidingen worden getroffen voor de implementatie van een nieuw fitnessconcept incl. bijbehorende prijsstelling voor het jaar 2024-2025. De prijsstijging voor food-producten blijft relatief beperkt vanwege de diverse inspanningen die gedurende het afgelopen jaar reeds zijn gerealiseerd om een aantrekkelijke, gevarieerde menukaart met betaalbare prijzen te kunnen behouden.