Zoeken

163 resultaten

Medewerkers actief op het gebied van exergie

Een aantal maal per jaar wordt een bijeenkomst tussen deze medewerkers georganiseerd. Faculteit Bouwkunde Sabine Jansen,...

Paperbundel Discussiedagen Sociale Huisvesting 2017: Ruimte voor wonen / wonen in de ruimte

In oktober 2017 zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2017 georganiseerd. De paperbundel en de presentaties zijn nu beschikbaar voor...

OTB-jaarverslag 2013 is uit!

2013 was voor het OTB opnieuw een memorabel en dynamisch jaar. Misschien wel het meest in het oog springend was de naamsverandering die...

OTB-Jaarverslag 2014: Verhuizing als sluitstuk

Het jaarverslag van Afdeling OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving over 2014 (het jaar waarin de overgang naar de faculteit Bouwkunde...

Samenwerken

Als een van de grootste architectuurfaculteiten in Europa, en leidend op gebied van ontwerp en design, speelt de Faculteit Bouwkunde van de...

Organisatie

Het OTB is gespecialiseerd in onafhankelijk onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van wonen, bouwen en de gebouwde omgeving. Het OTB...

Lof voor onderzoeksprogramma’s OTB

The research programmes OTB is involved in (Urban and Regional Studies, Housing in a Changing Society and Geo-Information Governance and...

Housing systems

De aspectleerstoel Volkshuisvestingssystemen (voortzetting van de Van Leeuwenhoekleerstoel Huisvestingssystemen, bezet door ...

Universitair onderwijs

Met het leveren van bijdragen aan het universitaire onderwijs geeft het OTB een belangrijke invulling aan één van haar kernactiviteiten,...

Contact

Afdeling OTB +31 (0)15 278 3005 ...