KWF protononderzoek voor Holland PTC

Nieuws - 12 juli 2018 - Communication TNW

Zoltán Perkó (Radiation, Science & Technology) heeft samen met Mischa Hoogeman (projectleider Erasmus MC) en Martijn Eenink (Holland Protonen Therapie Centrum) een KWF-onderzoeksproject met de naam PEARL toegekend gekregen (PrEcision of proton therapy increased by Advanced Robustness analysis). 

Het project richt zich op Intensity Modulated Proton Therapy (IMPT): een nieuw type radiotherapie met een beter behoud van gezonde weefsels rond tumoren. De therapie maakt een effectievere behandeling met hogere genezingspercentages en minder bijwerkingen voor kankerpatiënten mogelijk. Het voordeel van IMPT gaat echter ten koste van een verhoogde gevoeligheid voor onzekerheden zoals de positionering van de patiënt of anatomische veranderingen. Door het gebrek aan consistente methoden om deze onnauwkeurigheden in de dagelijkse workflow adequaat aan te pakken wordt het volledige potentieel van protontherapie niet benut. PEARL wil dit probleem oplossen en de precisie van IMPT verhogen door artsen te voorzien van de ontbrekende hulpmiddelen om tumorcontrole en dosisconformiteit optimaal in balans te brengen in geval van behandelingsfouten.