Het Universiteitsfonds Delft heeft €25.000 extra vrijgemaakt voor bachelorstudenten van de TU Delft. Alle bachelorstudenten die iets speciaals of buitengewoons willen doen maar er niet de financiële middelen voor hebben, kunnen nu een aanvraag indienen.

Criteria

Er worden ruime beoordelingscriteria gehanteerd. Alle studenten met een mooi idee waarvan het resultaat ten goede komt aan hun eigen kennis of die van anderen worden van harte uitgenodigd hun idee voor te leggen. Het fonds stimuleert creatief denken en staat open voor innovatieve aanvragen.

Als je bachelorstudent bent

Overweeg je bijvoorbeeld om een heel dure minor te doen of wil je je afstudeerproject in het buitenland presenteren? Dan is dit je kans om subsidie voor je idee te krijgen! Hier lees je hoe je je aanvraag kunt indienen:<link en delft-university-fund talentdevelopment grants applyforgrant>

www.tudelft.nl/en/delft-university-fund/talentdevelopment/grants/applyforgrant/