PWE raadpleging informeert advies van inwoners aan gemeenteraad Súdwest-Fryslân

Nieuws - 25 juni 2020 - Webredactie

Woensdagavond 24 juni heeft een door corona-maatregelen kleine afvaardiging van inwoners een advies aangeboden over toekomstig energiebeleid aan de gemeenteraad van  Súdwest-Fryslân. Dit advies getiteld ‘De energietransitie als ‘samenbeschikking’ van gemeente en Mienskip’ is het resultaat van een burgerparticipatietraject georganiseerd door het Nederlands Platform voor Burgerparticipatie in Overheidsbeleid, Public Mediation en de TU Delft, wat al in februari van dit jaar is ingezet.

In drie bijeenkomsten formuleerden een groep van 12 inwoners richtinggevende principes op basis van de uitkomsten van een PWE-raadpleging door ons vormgegeven. Hier kunt u meer informatie vinden over deze PWE. Wij kijken terug op een bijzonder en mooi proces, waarin we veel leerden over de waarden, zorgen en kansen die ‘Sudwesters’ zien voor de energietransitie. Een gemeenteraadslid reageerde op het rapport en het advies van de inwoners: "Onze samenleving raakt steeds meer gefragmenteerd. En dat dat niet gebeurt is met dit verhaal vind ik een pluim waard."