TU Delft partner in Clean Aviation Joint Undertaking

Nieuws - 23 december 2021

De TU Delft is toegetreden als officieel lid van het European Partnership of Clean Aviation, 's werelds meest ambitieuze onderzoeks- en innovatiepartnerschap voor een duurzame luchtvaartsector. De luchtvaart staat voor haar grootste uitdaging in de geschiedenis: klimaatneutraal zijn in 2050. Vliegen maakt deel uit van ons leven: het levert een grote bijdrage aan welzijn en welvaart over de hele wereld. Maar als we willen blijven vliegen, nu en in de toekomst, moeten we de klimaatimpact van de luchtvaart tot het absolute minimum terugbrengen. Bij de TU Delft geloven we dat dat mogelijk is. Bovendien hebben we alles in huis om met technologische oplossingen een cruciale bijdrage te leveren aan het klimaatneutraal maken van de luchtvaart. TU Delft heeft zich met volle overtuiging gecommitteerd aan dit programma. We kijken ernaar uit om onze krachten te bundelen binnen de Clean Aviation Joint Undertaking.