ERC Proof of Concept-beurs voor Valeria Garbin

Nieuws - 14 juli 2022 - Communication TNW

Valeria Garbin, Associate Professor bij de afdeling Chemical Engineering, heeft afgelopen mei een Proof of Concept-beurs van de European Research Council (ERC) ontvangen, om haar acoustic-bubble microrheology (ABuMic) methode tot een commercieel instrument te ontwikkelen.
Deze methode stelt onderzoekers in staat om de eigenschappen van vloeibare formuleringen te meten  – zoals van shampoo, mayonaise, inkt en verf – in productieomstandigheden. De normale stromingscondities van productieprocessen zijn grotendeels niet meetbaar met gangbare meetapparatuur. De ERC wees de Proof of Concept-financiering naast Garbin toe aan 54 andere onderzoekersleiders uit Europa.

Het ABuMic project is gericht op een grote uitdaging van onze maatschappij: de transitie van geformuleerde producten naar een veiligere en duurzamere industrie. De druk op de chemische industrie om gezondere voedingsmiddelen en milieuvriendelijkere verf en coatings te produceren neemt toe, zowel vanuit de publieke opinie gezien als vanuit toezichthoudende instanties. Als gevolg hiervan zullen fabrikanten veel producten de komende jaren opnieuw moeten formuleren en schadelijke ingrediënten moeten verwijderen. Veranderingen in samenstellingen betekenen enorme kosten voor de chemische industrie, omdat productontwikkeling over het algemeen nog steeds proefondervindelijk gebeurt.

De ABuMic methode levert nauwkeurige metingen die helpen om de prestatie van formuleringen te voorspellen voor een snelle screening van nieuwe producten. Veel fabricageprocessen produceren stromingsomstandigheden die niet meetbaar zijn met de huidige meetmethodes voor materialen. Met de ABuMic methode kunnen die omstandigheden onder een microscoop met ultrasone golven geproduceerd worden. Een wetenschapper die aan formuleringen werkt zou dan bijvoorbeeld meteen kunnen vaststellen welke samenstellingen niet zoals verwacht presteren tijdens de productie en toepassing. Zo kan deze methode eraan bijdragen om de kosten van nieuwe productontwikkeling te verminderen en een transitie naar gezondere en duurzamere producten te ondersteunen.

Over de ERC en de PoC-beurs

De ERC, opgericht door de Europese Unie in 2007, is de eerste Europese financieringsorganisatie voor excellent, grensverleggend onderzoek. Elk jaar selecteert en financiert het de allerbeste creatieve onderzoekers, van welke nationaliteit en leeftijd dan ook, zodat ze projecten in Europa uit kunnen voeren. De ERC streeft er ook naar om toponderzoekers uit de hele wereld aan te trekken om in Europa te komen werken.

De Proof of Concept-financiering maakt deel uit van het onderzoek en innovatieprogramma van de EU, Horizon Europe. De beurzen bedragen €150.000 en staan open voor houders van een ERC-beurs, zodat de begunstigden aanvullende financiering kunnen aanvragen voor hun bestaande of recent afgeronde onderzoeksprojecten. Houders van een beurs kunnen bijvoorbeeld de praktische haalbaarheid van wetenschappelijke concepten toetsen, zakelijke kansen onderzoeken of patentaanvragen voorbereiden.


Lees hier het persbericht van de ERC

/* */