Op zoek naar de felbegeerde veilige, betere en duurzame batterij: BatteryNL

Nieuws - 29 november 2022 - Communication TNW

Iedereen die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van batterijen, kleine bedrijven, multinationals en kennisinstellingen, heeft zich verenigd in het consortium BatteryNL om binnen acht jaar de volgende generatie batterijen te ontwikkelen op basis van een beter begrip van materiaalinterfaces. Prof. M. (Marnix) Wagemaker (TU Delft - Faculteit Technische Natuurwetenschappen) is de projectleider van een 9,3 miljoen euro kostend project gefinancierd door NWO-ORC (project nummer NWA.1389.20.089).

Veiligere batterijen met een hogere dichtheid
BatteryNL wil de volgende generatie batterijen ontwikkelen die veiliger zijn, een hogere energiedichtheid hebben en een langere levenscyclus hebben - allemaal cruciaal voor een samenleving gebaseerd op duurzame energiebronnen. 

Het hart van de batterijen
Op basis van unieke Nederlandse expertise wordt het hart van deze felbegeerde batterijen - het raakvlak tussen elektrode en elektrolyt - onderzocht en verbeterd met behulp van schaalbare technologieĆ«n. 

Marnix Wagemaker

"Wij ontwikkelen materialen voor de volgende generatie batterijen die veiliger en milieuvriendelijker zijn en hogere prestaties leveren, noodzakelijk om het toekomstige elektriciteitsnet te stabiliseren en de voordelen van elektrische mobiliteit te benutten."


Spilfunctie
Om de maatschappelijke integratie van deze technologische doorbraken te vergemakkelijken, zullen de sociale en economische gevolgen in nauwe samenwerking met verschillende belanghebbenden worden geƫvalueerd. Dit consortium van experts, kleine bedrijven, multinationals en maatschappelijke organisaties maakt daarbij de weg vrij voor Nederlandse partijen om een spilfunctie te vervullen in de ontwikkeling van de toekomstige batterijtechnologie.

Alle partijen op Ć©Ć©n lijn
Battery NL, bestaat uit experts binnen de academische wereld, high-tech startups, multinationals en maatschappelijke partners. Naast de TU Delft bestaat het consortium uit Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, TNO, Holst Centre, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool, Saxion Hogeschool, Fontys Hogeschool, Delft IMP, E-magy, Euro Support, LeydenJar, Lionvolt, LithiumWerks, PTG/e, Shell, SALD, VSParticle, Air Liquide, Forschungszentrum JĆ¼lich, MEET Battery Research Centre, ANWB, DNV, Durapower, EnergyStorageNL, InnoEnergy, New Energy Coalition, RAI, Solvis, VDL. BatteryNL vertegenwoordigt de top academische universiteiten en Hogescholen die actief zijn in batterijonderzoek in Nederland. De academische partners zijn experts in batterij- en interfacematerialen/chemie en karakteriseringsmethodieken (met name tijdens batterijgebruik). 

Onderzoek, onderwijs en valorisatie
Daarnaast hebben de hogescholen Centres of Expertise ontwikkeld over duurzaamheid en energietransitie, specifiek gericht op de rol van batterijen, waar onderzoek en onderwijs elkaar ontmoeten en resultaten kunnen worden gevaloriseerd en benut. De betrokkenheid van bedrijven bij de consortia zal bijdragen tot een grotere impact van de resultaten. Zij zouden het best geplaatst zijn om de succesvolle technologieƫn op grotere schaal toe te passen in batterijsystemen en uiteindelijk bij te dragen tot een duurzamere samenleving. Hierbij zijn de meest relevante nationale belanghebbenden op het gebied van mobiliteit en elektrische auto's betrokken, alsmede belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld en bedrijven.

Contact
Voor meer informatie www.batterynl.nl of neem contact op als u meer wilt weten over het BatteryNL project: info@batterynl.nl telefoon +31 (0)15 278 54 07.