Financiering NWO Open Technologieprogramma voor windenergieonderzoek Wei Yu

Nieuws - 01 mei 2023

Op 26 april heeft NWO bekend gemaakt dat het onderzoeksproject ‘Dynamic yAw Models fOr wiND turbine/farm design (DIAMOND) van windenergie-onderzoeker dr. Wei Yu bijna € 640.000 financiering zal ontvangen vanuit het Open Technologieprogramma. Yu: "Ik ben blij en vereerd dat ik deze onderzoeksfinanciering heb gekregen. Het geeft ons een cruciale kans om nieuwe grenzen van de gierdynamica van windturbines te verkennen. We gaan dynamische giermodellen ontwikkelen om de zogverliezen van windturbines te beperken en zo de weg vrij te maken voor een duurzamere windenergie-industrie."

Dr. Wei Yu, TU Delft

Het zog van windturbines verminderen

Het zog van windturbines in een industriestandaard windpark veroorzaakt jaarlijkse inkomstenverliezen variërend van 10% tot 23%. Het nauwkeurig sturen van het zog op basis van geavanceerde zogmodellen vermindert dit verlies. Dit onderzoek heeft als doel het bevorderen van de industriële toepassing van windparkbesturing op basis van zogsturing. Het onderzoek richt zich op het verloop van de luchtinstroom en het zog van windturbines/parken die gebruik maken van het dynamisch kruien van de rotor. Het onderzoek ontwikkelt nieuwe technische dynamische instroom- en zogmodellen die zijn voortgekomen uit de kennis over de zogdynamiek van een dynamisch kruiende rotor verkregen uit high-fidelity-modellering en windtunneltesten.

Open Technologieprogramma

In totaal financiert NWO 6 projecten met 4,8 miljoen euro, betrokken bedrijven en andere organisaties investeren ongeveer 750 duizend euro in de projecten. Het Open Technologieprogramma biedt financiering voor excellent onderzoek, met het oog op mogelijke toepassing van de resultaten. Het programma geeft bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis.

Meer informatie

Website van NWO
Website windenergie
Contact card dr. Wei Yu, universitair docent windenergie TU Delft