Irene Dedoussi Fellow van de Netherlands Academy of Engineering

Nieuws - 09 november 2023

Universitair Hoofddocent Atmospheric Impacts of Aviation dr. Irene Dedoussi is gekozen tot Fellow van de Netherlands Academy of Engineering (NAE). Ze wordt hiermee lid van een  ‘selecte groep vooraanstaande professionals die zich onderscheiden door hun uitmuntende prestaties in het engineeringdomein, de grote impact van hun werk, en hun inspirerend leiderschap in de context van de belangrijke maatschappelijke transities waarmee Nederland en de wereld worden geconfronteerd’. Op maandag 13 november vindt de officiële inauguratie plaats in Den Haag. De NAE gaat dan ook daadwerkelijk van start. 

Foto: Frank Auperlé

In mei 2023 werd de oprichting aangekondigd van een nieuwe, onafhankelijke en publiek gefinancierde Netherlands Academy of Engineering (NAE). Doelstelling van de NAE: bij elkaar brengen van top experts uit kennisinstellingen en bedrijfsleven in Nederland op het gebied van technologische wetenschappen, toegepast technisch onderzoek en productontwikkeling. Zij gaan zich inzetten voor het ‘stimuleren van een innovatieklimaat dat maatschappelijke en economische waarde genereert door engineering-gebaseerde oplossingen te bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken en die tegelijkertijd nieuwe bedrijvigheid en exportkansen bieden.’ Met de benoeming van de 62 fellows gaat de NAE daadwerkelijk van start.

Onder de leden bevinden zich meer experts van de TU Delft, onder meer Rector Magnificus Tim van der Hagen en decaan Technische Natuurwetenschappen, Paulien Herder.

Lees het persbericht en meer achtergronden over de NAE.