TU Delft Reactor Institute kondigt met trots aan: voorstel Material Independence & Circular Batteries door Groeifonds gehonoreerd

Nieuws - 10 juli 2023 - Communication TNW

Batterijtechnologie speelt een cruciale rol in de energietransitie als opslagsysteem voor groene energie. Voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet en voor de elektrificatie van de mobiliteitssector. Het voorstel Material Independence & Circular Batteries richt zich op het realiseren van een sterke positie voor de Nederlandse maakindustrie in de mondiale batterijketen, waarbij de onafhankelijkheid van kritische materialen, duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Dit is essentieel om de klimaatdoelstellingen te behalen en duurzaam economisch succes in Nederland te realiseren.

Battery Competence Cluster-NL (BCC-NL)
De SEE groep* maakt deel uit van het BCC-NL consortium dat het Nationaal Groeifonds voorstel 'Materiaalonafhankelijkheid & circulaire batterijen' heeft ingediend. Met een totaalbudget van ongeveer 800 miljoen euro gaan meer dan 60 bedrijven en kennisinstellingen aan de slag om Nederland minder afhankelijk te maken van schaarse en kritische grondstoffen voor batterijen en kansen in de batterij-industrie te verzilveren. De SEE groep richt zich op de verbetering van door bedrijven ontwikkelde batterij componenten en de ontwikkeling van electrode en electroliet materialen, met name gericht op Co/Ni vrije, en ook Li vrije batterijen met een lange levensduur. Deze activiteiten passen naadloos in de e4battery visie, het TUD instituut voor hernieuwbare batterijen in oprichting. 

Het BCC-NL zal samen met de industriĆ«le and academische partners de komende periode nauw samenwerken met het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en RVO om een proces op te zetten voor de partners om toegang te krijgen tot de financiering. Daarnaast zal de komende periode gebruikt worden om de governance en structuur van het programma op te zetten. 

Nadat het programma van start is gegaan, zullen er mogelijkheden zijn voor extra partners om zich bij het consortium aan te sluiten door middel van verschillende open calls voor de verschillende onderwerpen. We zullen u hierover informeren via deze nieuwsbrief. U kunt ook contact opnemen met de themaleider van de relevante thematische pijler van het BCC-NL.

* De Storage Group of Electrochemical Storage (SEE) is een onderzoeksgroep van de afdeling Radiation Science and Technology (RST) van het TU Delft Reactor Institute