Voor het eerst controle over golven in magneten met supergeleiders

Nieuws - 26 oktober 2023 - Communication TNW

Quantumfysici van de TU Delft hebben voor het eerst laten zien dat het mogelijk is om spingolven op een chip te controleren en manipuleren met behulp van supergeleiders. Deze minuscule golven in magneten bieden in de toekomst mogelijk een alternatief voor elektronica, interessant voor bijvoorbeeld energiezuinige informatietechnologie of koppelstukjes in een quantumcomputer. De doorbraak, die gepubliceerd is in Science, geeft natuurkundigen in eerste plaats nieuw inzicht in de wisselwerking tussen magneten en supergeleiders. 

Energiezuinige vervanger
“Spingolven zijn golfjes in een magnetisch materiaal waarmee we informatie kunnen versturen”, legt Michael Borst uit, die het experiment leidde. “Omdat spingolven een veelbelovende bouwsteen kunnen vormen voor een energiezuinige vervanger van elektronica, zoeken wetenschappers al jaren naar een efficiënte manier om spingolven te controleren en manipuleren.” 

De theorie voorspelt dat metalen elektrodes controle geven over spingolven, maar natuurkundigen zagen daar tot nu toe weinig van in experimenten. “De doorbraak van ons onderzoeksteam is dat we laten zien dat we spingolven wel goed kunnen controleren als we gebruik maken van een supergeleidende elektrode”, aldus Toeno van der Sar, Associate Professor bij de afdeling Quantum Nanoscience. 

Artist impression van de supergeleider (onder) die als spiegel werkt voor de spingolven in de magneet (boven). Credits: Scixel & Michael Borst


Supergeleidende spiegel
Dat werkt als volgt: een spingolf wekt een magneetveld op dat op zijn beurt een superstroom opwekt in de supergeleider. Die superstroom werkt als een spiegel voor de spingolf: de supergeleidende elektrode kaatst het magneetveld terug naar de spingolf. De supergeleidende spiegel veroorzaakt spingolven die langzamer op en neer bewegen, en dat maakt de golven goed controleerbaar. Borst: “Als spingolven onder de supergeleidende elektrode terecht komen, blijkt dat hun golflengte volledig verandert! En door de temperatuur van de elektrode een klein beetje te variëren, kunnen we de grootte van de verandering heel accuraat afstemmen.”

“We begonnen met een dun magnetisch laagje van yttrium-ijzer-granaat (YIG), bekend als de beste magneet op aarde. Daar legden we een supergeleidende elektrode op en nog een elektrode op de spingolven op te wekken. Door te koelen naar -268 graden kregen we de elektrode in een supergeleidende staat”, vertelt Van der Sar. “Het was verbazingwekkend om te zien dat de spingolven steeds langzamer werden naarmate het kouder werd. Dat geeft ons een uniek handvat om de spingolven te manipuleren; we kunnen ze afbuigen, reflecteren, laten resoneren en meer. Maar het geeft ons ook geweldige nieuwe inzichten in de eigenschappen van supergeleiders.”

Een illustratie van het experiment. De afbeelding laat twee gouden elektrodes zien bovenop een dun magneetlaagje. In het midden ligt een supergeleidende elektrode. Met de linker gouden elektrode wekken de onderzoekers spingolven op in het magnetische materiaal, die naar rechts reizen. Bovenop de elektrodes ligt een vierkant membraantje van diamant, waarmee de onderzoekers dwars door de supergeleidende elektrode heen kunnen kijken. Credit: Michael Borst, TU Delft

Unieke sensor
De onderzoekers brachten de spingolven in beeld door hun magneetveld te meten met een unieke sensor, iets wat essentieel was voor het experiment. Van der Sar: “We gebruiken elektronen in diamant als sensoren voor de magneetvelden van de spingolven. Ons lab is pionier van die techniek. Het gave eraan is dat we door de ondoorzichtige supergeleider heen naar de spingolven eronder kunnen kijken, net als een MRI-scanner door de huid heen in iemands lichaam kan kijken.”

Nieuwe circuitjes
“De spingolftechnologie staat nog in haar kinderschoenen”, zegt Borst. “Om bijvoorbeeld energiezuinige computers te maken met deze technologie, moeten we eerst kleine circuitjes gaan bouwen om berekeningen uit te voeren. Met onze ontdekking gaat er een deur open: supergeleidende elektrodes maken talloze nieuwe en energiezuinige spingolf-circuitjes mogelijk.” 

“We kunnen nu apparaten ontwerpen op basis van spingolven en supergeleiders, die weinig warmte en geluidsgolven produceren”, vult Van der Sar aan. “Denk aan de spintronica-versie van frequentiefilters of resonatoren, onderdelen die in elektronische schakelingen zitten van bijvoorbeeld mobiele telefoons. Of schakelingen die als transistors of koppelstukjes kunnen dienen tussen de qubits in een quantumcomputer.”

Michael Borst

PhD Candidate

Toeno van der Sar

Associate Professor

Yaroslav Blanter

Professor


Elianna Kraan

Science Communication Advisor

Huidige informatietechnologie (IT) – denk aan computers, servers, netwerken – werkt op stroom en dus op elektronen, piepkleine negatief geladen deeltjes die door een elektronisch component heen bewegen. “Omdat de golfjes minder warmte opwekken dan bestaande elektronica, zijn spingolven aantrekkelijk voor nieuwe, energiezuinige IT”, legt Van der Sar uit. “Bovendien kunnen we met de elektronenketens dingen doen die met gewone elektronica niet mogelijk zijn, zoals quantumbits aan elkaar koppelen via deze golven.”

Supergeleiders zijn materialen zonder elektrische weerstand die extreem gevoelig zijn voor magneetvelden. “De reden voor die gevoeligheid is dat magneetvelden extreem sterke kringstromen kunnen opwekken in de supergeleider, door het gebrek aan weerstand”, legt Van der Sar uit. “Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt in de sensoren waarmee je hersenactiviteit kunt meten of in de supergeleidende bits van een quantumcomputer. In ons onderzoek wenden we dit effect aan om spingolven in magnetische materialen te kunnen controleren.”