Climate Action

Door de uitstoot van broeikasgassen veranderen we onze leefomgeving, dat staat als een paal boven water. Klimaatverandering hebben we dus zelf in de hand. We moeten het zoveel mogelijk beperken (mitigatie) en ons leren aanpassen waar dit niet kan (adaptatie).

Als TU Delft gaan we ons daar volop voor inzetten. We gaan werken aan de kennis die we nodig hebben om het klimaat op regionaal en wereldwijd niveau beter te begrijpen. We gaan ook werken aan innovaties die ons kunnen helpen bij de overgang naar niet-fossiele brandstoffen of bij het aanpassen aan een veranderend klimaat.

Het probleem is complex en urgent, maar we hebben geen andere keuze dan optimistisch te zijn en al onze capaciteiten te gebruiken om de uitdaging aan te gaan, via onze onderwijsprogramma's en ons onderzoek.

Voor meer informatie, zie:

Onze belangrijkste onderzoeksthema's zijn:

Onze visie op Climate Action komt voort uit tientallen jaren onderzoek van over de hele universiteit. In het Climate Action-programma bouwen we verder aan die onderzoeksgebieden waar we al sterk in zijn en bekijken we waar we nog sterker in moeten worden om onze (inter)nationale reputatie als klimaatuniversiteit hoog te houden.

Climate Action Nieuws

22 februari 2024

Natuurlijke waterbuffers tot op de bodem onderzocht

Natuurlijke waterbuffers tot op de bodem onderzocht

Bij maatregelen voor waterberging of -afvoer wordt steeds vaker gekozen voor nature based solutions. Maar hoe zo’n natuurlijke oplossing zich over langere tijd ontwikkelt, weten we eigenlijk nauwelijks. Met twee proefopstellingen in Flood Proof Holland gaat hydroloog Thom Bogaard met studenten en andere onderzoekers ten minste tien jaar onderzoek doen naar langetermijneffecten van nature based solutions. Behalve een plek voor langdurig onderzoek in de buitenlucht moeten de proefopstellingen ook een broedplaats worden voor multidisciplinaire kruisbestuivingen.

16 februari 2024

Programma voor groen staal ontvangt officiële goedkeuring en kan van start

Programma voor groen staal ontvangt officiële goedkeuring en kan van start

Het programma Groeien met Groen Staal heeft op 12 februari de officiële goedkeuring ontvangen voor een subsidie van meer dan 100 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Zo’n 22 miljoen euro hiervan is bestemd voor de TU Delft. Het programma heeft tot doel wetenschappelijke kennis en technologie te ontwikkelen voor duurzame staalproductie.

12 februari 2024

Robuust reactorontwerp om de productie van biomoleculen te vereenvoudigen

Robuust reactorontwerp om de productie van biomoleculen te vereenvoudigen

TU Delft en Delft Advanced Biorenewables (DAB) zijn bezig met de lange termijnontwikkeling van een goedkope en robuuste geïntegreerde bioreactor speciaal voor de productie van biobrandstofprecursoren en chemische en andere bouwstenen die een gemeenschappelijk 'olieachtig' gedrag hebben van niet mengbaar zijn met waterige fasen zoals fermentatiebouillon. Het onderzoek van Rita da Costa Basto richtte zich op de belangrijke elementen van het geïntegreerde productieproces van koolwaterstoffen via de fermentatieve route zoals coalescentie en fasescheiding. Zij promoveerde op dit onderwerp op donderdag 11 januari 2024 in Delft.

08 februari 2024

Hoe sociale wetenschappen kunnen bijdragen aan een eerlijker energietransitie

Hoe sociale wetenschappen kunnen bijdragen aan een eerlijker energietransitie

'Mensen die rond een testlocatie voor vliegerenergie in Duitsland wonen ervaren daarvan dezelfde geluids-, milieu- en veiligheidseffecten als van het dichtstbijzijnde reguliere windmolenpark. Het vliegersysteem scoort wel beter op visuele effecten.' Dit zijn de belangrijkste conclusies van een vernieuwend onderzoek naar de sociale gevolgen van vliegerenergie door promovenda Helena Schmidt van de TU Delft, in samenwerking met de Medical School Hamburg.

01 februari 2024

Minder contrails door het aanpassen van vlieghoogte van vliegtuigen

Minder contrails door het aanpassen van vlieghoogte van vliegtuigen

Op 30 januari 2024 werd het onderzoek van promovenda Esther Roosenbrand naar contrails en luchtverkeersbeheer gepubliceerd in een artikel van de New Scientist, waarin een eenvoudige maar effectieve operationele oplossing wordt gepresenteerd om de invloed van de luchtvaart op het klimaat te verminderen.


Climate Action Nieuws

22 februari 2024

Natuurlijke waterbuffers tot op de bodem onderzocht

Natuurlijke waterbuffers tot op de bodem onderzocht

Bij maatregelen voor waterberging of -afvoer wordt steeds vaker gekozen voor nature based solutions. Maar hoe zo’n natuurlijke oplossing zich over langere tijd ontwikkelt, weten we eigenlijk nauwelijks. Met twee proefopstellingen in Flood Proof Holland gaat hydroloog Thom Bogaard met studenten en andere onderzoekers ten minste tien jaar onderzoek doen naar langetermijneffecten van nature based solutions. Behalve een plek voor langdurig onderzoek in de buitenlucht moeten de proefopstellingen ook een broedplaats worden voor multidisciplinaire kruisbestuivingen.

16 februari 2024

Programma voor groen staal ontvangt officiële goedkeuring en kan van start

Programma voor groen staal ontvangt officiële goedkeuring en kan van start

Het programma Groeien met Groen Staal heeft op 12 februari de officiële goedkeuring ontvangen voor een subsidie van meer dan 100 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Zo’n 22 miljoen euro hiervan is bestemd voor de TU Delft. Het programma heeft tot doel wetenschappelijke kennis en technologie te ontwikkelen voor duurzame staalproductie.

12 februari 2024

Robuust reactorontwerp om de productie van biomoleculen te vereenvoudigen

Robuust reactorontwerp om de productie van biomoleculen te vereenvoudigen

TU Delft en Delft Advanced Biorenewables (DAB) zijn bezig met de lange termijnontwikkeling van een goedkope en robuuste geïntegreerde bioreactor speciaal voor de productie van biobrandstofprecursoren en chemische en andere bouwstenen die een gemeenschappelijk 'olieachtig' gedrag hebben van niet mengbaar zijn met waterige fasen zoals fermentatiebouillon. Het onderzoek van Rita da Costa Basto richtte zich op de belangrijke elementen van het geïntegreerde productieproces van koolwaterstoffen via de fermentatieve route zoals coalescentie en fasescheiding. Zij promoveerde op dit onderwerp op donderdag 11 januari 2024 in Delft.

08 februari 2024

Hoe sociale wetenschappen kunnen bijdragen aan een eerlijker energietransitie

Hoe sociale wetenschappen kunnen bijdragen aan een eerlijker energietransitie

'Mensen die rond een testlocatie voor vliegerenergie in Duitsland wonen ervaren daarvan dezelfde geluids-, milieu- en veiligheidseffecten als van het dichtstbijzijnde reguliere windmolenpark. Het vliegersysteem scoort wel beter op visuele effecten.' Dit zijn de belangrijkste conclusies van een vernieuwend onderzoek naar de sociale gevolgen van vliegerenergie door promovenda Helena Schmidt van de TU Delft, in samenwerking met de Medical School Hamburg.

01 februari 2024

Minder contrails door het aanpassen van vlieghoogte van vliegtuigen

Minder contrails door het aanpassen van vlieghoogte van vliegtuigen

Op 30 januari 2024 werd het onderzoek van promovenda Esther Roosenbrand naar contrails en luchtverkeersbeheer gepubliceerd in een artikel van de New Scientist, waarin een eenvoudige maar effectieve operationele oplossing wordt gepresenteerd om de invloed van de luchtvaart op het klimaat te verminderen.