Bij het opwekken van elektriciteit met behulp van wind zul je snel denken aan windmolens, maar ook vliegers kunnen hiervoor ingezet worden. Kitepower, het bedrijf dat een innovatie heeft ontwikkeld om precies dit voor elkaar te krijgen, voelt wat dat betreft de wind in de rug. Er is namelijk steeds meer vraag naar hun technologie. Marcello Ghilardi van Kitepower vertelt over hun innovatie, die hoge ogen gooit.

 

Hoe is Kitepower begonnen?

‘Johannes Peschel, de oprichter van Kitepower is altijd al een gepassioneerd kitesurfer geweest. Toen hij erachter kwam dat de TU Delft onderzoek deed naar een concept dat ook bij hem leefde - vliegers gebruiken om elektriciteit op te wekken - verhuisde hij prompt naar Nederland. De TU Delft speelde vervolgens een cruciale rol in het samenbrengen van kennis en mensen: Johannes ontmoette Dr.ing. Roland Schmehl en tijdens hun studie en onderzoek ontstond de blauwdruk voor Kitepower. Kitepower bestaat uit een generator op de grond, een vlieger in de lucht en een vliegerbesturing die de vlieger bestuurt. De vlieger, aangesloten op de generator, vliegt in een patroon van achtjes en trekt de lijn uit, waardoor de trommel in de generator gaat draaien en er elektriciteit wordt opgewekt.’

 

Welke successen zijn geboekt?

‘We hebben het logistieke proces enorm verbeterd. We begonnen onze operaties met (ongeveer) 8 ingenieurs in het veld. Nu hebben we nog maar twee mensen nodig en kunnen we het systeem in enkele uren opzetten. Vroeger vlogen we met vliegers van 25 vierkante meter, nu vliegen we met 60 vierkante meter. We kunnen nu ook 's nachts vliegen en werken samen met het Nederlandse leger. Bij hen werd voor het eerst een extern team geïnformeerd over de bediening van Kitepower en het systeem geïmplementeerd - een belangrijke mijlpaal in het valideren van onze technologie. Dit najaar testen we verder aan de andere kant van de wereld, op Aruba. Weer een grote uitdaging en mijlpaal!’

Welke uitdagingen zijn jullie overkomen?

"Corona was een grote uitdaging om mee om te gaan als start-up. Veldwerk en testen was opeens een stuk lastiger te regelen. We konden niet alle tests in het veld doen die we normaal zouden uitvoeren. We waren ook bezig met het veiligstellen van extra investeringen, en ook dit proces vertraagde. 2020 was een jaar vol onzekerheden. Technisch zijn natuurlijk er ook grote uitdagingen, zoals een 24-uurs ononderbroken vlucht realiseren. Ons doel is om aan te tonen dat ons systeem zelfstandig kan vliegen, omdat dit grote invloed heeft op de bedrijfskosten. Een onafhankelijk systeem is veel goedkoper en daardoor aantrekkelijker. Omdat wat we doen zo compleet nieuw is, hebben we ook te maken met veel bureaucratie en nieuwe wet- en regelgeving. We helpen bij het opstellen van technische richtlijnen voor de hele branche. Uitdagend, maar lonend."

 

Wat zijn de volgende stappen voor Kitepower?

"Veldtesten op Aruba is natuurlijk ‘the big one’. Het is echt belangrijk om te valideren hoe ver we zijn gekomen en we hebben er enorm naar uitgekeken. Totdat je er echt bent, kun je niet met zekerheid zeggen of je aan alles hebt gedacht. Er zijn enorme logistieke uitdagingen op een eiland als Aruba. Het is de belangrijkste test tot nu toe voor ons."

 

Kitepower gaat nu ‘de wereld over’ op een postzegel. Hoe kijken jullie hier naar?

"We zijn super blij dat we er deel van uitmaken! We zijn echt trots om gezien en erkend te worden. Op een postzegel staan ​​is echt bijzonder. En het geeft ons de kans om onze naam onder de mensen te krijgen en het bewustzijn te vergroten over de mogelijkheden om elektriciteit op te wekken met vliegers."

/* */