ReCiPSS

Resource-efficient Circular Product-Service Systems

Hoe kunnen we circulaire producten en diensten maken die aantrekkelijk zijn voor gebruikers? En hoe kunnen we ontwerpers helpen producten te ontwikkelen die reviseerbaar en volledig circulair zijn? Dit is wat in het EU-project Resource-Efficient Circular Product-Service Systems (ReCiPSS) wordt onderzocht door de succesfactoren van circulaire bedrijfsmodellen te bestuderen. Er worden twee grootschalige proefprojecten helpen, een voor automotive en een voor witgoed, in nauwe samenwerking met de fabrikanten Bosch en Gorenje.

Voor de automotivepilot wordt in het kader van het ReCiPSS-project een onlineplatform ontwikkeld dat ondersteuning moet bieden voor het retourneren van gebruikte auto-onderdelen. Op dit moment is het retourneren van gebruikte auto-onderdelen van garages naar de fabrikant Bosch voor herfabricage een ingewikkeld proces. Hiervoor zijn verschillende stappen op meerdere niveaus bij de dealers nodig. Efficiënte herfabricage wordt bemoeilijkt door vertraging, het verdwijnen van onderdelen, informatie die verloren gaat, enzovoorts. Het nieuwe onlineplatform moet het terugstuurproces drastisch vereenvoudigen.

Voor de witgoedpilot worden in het project bedrijfsmodellen voor de consumentenmarkt ontwikkeld waarbij wasmachines volgens het betaal-voor-gebruik-principe worden aangeboden. Dat is gunstig voor alle partijen: fabrikanten kunnen investeren in wasmachines die lang meegaan en consumenten kunnen een service gebruiken waar ze geen omkijken naar hebben.

De onderzoekers van Industrieel Ontwerpen van de TU Delft hebben hierbij twee functies. Ten eerste ontwikkelen ze ontwerpinstrumenten die circulaire strategieën ondersteunen en bedrijven helpen om via hun product-dienstcombinatie langetermijnwaarde te creëren. De instrumenten voorzien in de behoefte van strategische begeleiding bij de eerste ontwerpfase en bieden methoden om nieuwe kennis en vaardigheden op te nemen in het ontwerpproces. De instrumenten garanderen dat de producttechnologie recycling mogelijk maakt. Een van deze instrumenten, Product Journey Mapping, is al in de meest recente versie van de Delft Design Guide (2020) opgenomen.

Ten tweede zal de TU Delft de co-creatieprocessen leiden. Co-creatie wordt als belangrijke strategie gebruikt bij het ontwikkelen van en proefdraaien met de product-dienstcombinaties gedurende het project. Een van de resultaten van het project is het identificeren van tastbare gevolgen van co­creatie. Daarnaast wordt bekeken in welke fasen en op welke niveaus co-creatie de ontwikkeling van product-dienstcombinaties kan beïnvloeden en hoe dit voor een verschuiving van het bedrijf in het ‘servitization’-continuüm kan zorgen, waarbij een product steeds meer als een dienst wordt aangeboden.