TULIPS

De uitstoot van broeikasgassen moet dringend worden teruggedrongen. Momenteel genereert de luchtvaart 14% van de broeikasgassen in de EU door vervoer. Zo kunnen luchthavens een grote rol spelen bij het klimaatneutraal maken van de luchtvaart. Dit omvat het aanpakken van de CO2-emissies door verschuivingen in reiswijzen mogelijk te maken (bijvoorbeeld korteafstandsvluchten vervangen door het spoor), het gebruik van vliegtuigen met een lagere uitstoot en het verminderen van de hoeveelheid materieel afval dat luchthavens verlaat.

Voor het werkpakket Circulaire Luchthaven staan circulair ontwerpen en nudging-strategieën centraal. Deze omvatten manieren om afval effectief te verminderen door herbruikbare producten te introduceren, materialen te hergebruiken en te recyclen en methoden om mensen aan te moedigen tot duurzamer gedrag, zoals het kiezen van groenere manieren om naar de luchthaven te komen.

Hoe gaat het project onderzoeksvragen aanpakken?

TULIPS zal real-life demonstraties van groene luchthaveninnovaties uitvoeren. IO zal deelnemen aan twee van de 12 werkpakketten rond circulaire luchthavens en duurzame intermodale verbindingen. Voor het werkpakket circulaire luchthavens (Bakker, van Dam en Tschavgova) is het materiaal afvalstromen die worden gegenereerd door passagiers en werknemers van kantoren, restaurants en winkels zullen in kaart worden gebracht om te bepalen waar de meest impactvolle verbeteringen kunnen worden aangebracht in het verminderen van afval.Vervolgens zullen co-creatiesessies worden gehouden met partners in de hele waardeketen om te identificeren hoe deze Er kunnen oplossingen worden geĂŻmplementeerd, ook het gedrag van passagiers zal worden beoordeeld en er zullen nudging-methoden worden ontwikkeld om de aankoop van herbruikbare producten en verantwoorde afvalverwerking te stimuleren.

In het Intermodaal werkpakket (Hiemstra) wordt een geĂŻntegreerd digitaal platform ontwikkeld, getest en gedemonstreerd dat reizigers oplossingen biedt voor duurzamere reizen. We gaan onderzoeken hoe we het gebruik van duurzamere vervoerswijzen kunnen vergroten en luchthavenmedewerkers kunnen helpen om over te schakelen op groene vervoerswijzen voor woon-werkverkeer.

Verwachte resultaten

Voor het werkpakket circulaire luchthavens hopen we te voorkomen dat het afval verbrand of gestort wordt. Het doel is dat 20% van het afval wordt verminderd, hergebruikt of gerecycled in vergelijking met de basislijn van 2019. Voor het intermodaal werkpakket is het doel om de koolstofvoetafdruk van de luchthaven te verkleinen door reizigers en forensen over te schakelen op alternatieve vervoerswijzen.