Design Project 4 – Design for Society

Met ontwerpen kunnen we de wereld beter maken. Maar hoe gaat dat in de praktijk, met maatschappelijke problemen waarbij hele netwerken aan stakeholders betrokken zijn? Bij dit vak worden studenten uitgedaagd om na te denken over hun rol als ontwerper en de manier waarop zij kunnen bijdragen aan positieve veranderingen in de samenleving.

Maatschappelijke problemen zijn niet eenvoudig, maar ontwerpers kunnen hun steentje bijdragen. In dit vak leer je kernvaardigheden voor het inzetten van verandering als drijvende kracht achter ontwerpactiviteiten.

Je doet inzicht op in theorieën over complexiteit terwijl je een wetenschappelijke ontwerppraktijk ontwikkelt. Je onderzoekt ‘framing’, werken met een toekomstvisie en systeemdenken. Je denkt na over je eigen waarden, hoe jij een betere wereld zou definiëren en over de rol die jij in die wereld zou willen spelen.

Op basis van uitdagingsgebaseerd leren onderzoek je een maatschappelijk probleem, eerst met één opdrachtgever en later met een heel netwerk aan stakeholders. Je leert hoe je binnen zo’n systeem voor verandering kunt zorgen.

Je bent actief betrokken bij een onderzoekend leerproces, om tot het inzicht te komen dat het leren zelf het succes is. Je leert om te gaan met ambiguïteit en erop te vertrouwen dat je een bijdrage zult kunnen leveren, ook al weet je misschien niet hoe. Je bouwt zelfvertrouwen op om onbekend terrein te verkennen. Je vindt je persoonlijke kompas en onderzoekt hoe jij als ontwerper kunt bijdragen aan maatschappelijke verandering.

Vakcoördinators perspectief

“Ik hoop dat studenten niet alleen de motivatie hebben, maar ook het vermogen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van ontwerp voor de samenleving. En dat zij zien dat er veel kracht te putten is uit ontwerpen voor maatschappelijke problemen, maar tegelijk weten hoe ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en keuzes kunnen maken op basis van hun eigen waarden.” – Nynke Tromp

Nynke Tromp & Mieke van der Bijl Brouwer