Digital Interfaces

Technologie is als een hongerig dier, dat wordt gevoed door steeds meer producten waarbij technologie een rol speelt en die met elkaar in verbinding staan. De interface van product-servicesystemen is het punt waarop mens en machine (of technologie) de interactie met elkaar aangaan. Ontwerpers die inzicht hebben in de interactie tussen mens en computer kunnen een bemiddelende rol spelen voor de gebruikerservaring en oplossingen vinden voor zowel grote als kleine uitdagingen.

In het dagelijks leven komen we overal interactieve product-servicesystemen tegen. Dit vak geeft inzicht in wat er in deze systemen gebeurt en wat ervoor nodig is om ze te ontwerpen.

Parallel aan de opkomst van producten met technologische mogelijkheden zijn onze omgevingen interactief aan het worden. De ontwerpers van de toekomst moeten begrijpen wat dat betekent en hoe de in onze omgeving ingebedde technologieën beter kunnen samenwerken.

Je onderzoekt menselijke ervaringen, grondslagen van menselijke beweegredenen en gedrag. Je bestudeert de dynamische aspecten van interactie en het vormgeven van een ontwerp. Je krijgt inzicht in technologieën zoals sensoren, actuators en microcontrollers. Je ontdekt hoe met programmatuur waarneming en feedback voor interactie tussen mens en computer kunnen worden gecombineerd.

Op basis van theorie bouw je kennis op, die je kunt gebruiken om het gedrag van interactieve apparaten vorm te geven. Je past dit toe in Design Project 2 bij de prototypering van de gebruikerservaring van product-servicesystemen.

En door vooruit te kijken naar technologie als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen krijg je inzicht in de manieren waarop ontwerpers de samenwerking tussen mens en machine kunnen vormgeven om de wereld te verbeteren.

Meet Flip, a product-service system to make spending money more tangible.
Designing the interface of a wearable step-counter.

Vakcoördinators perspectief

“Interactie kan worden geïnitieerd door mensen of door machines. Hoe die interactie zich in de loop van de tijd ontwikkelt bepaalt welke betekenis mensen toekennen aan de service die het product kan leveren. Ik ben er trots op dat ik deelneem aan onderwijs dat de studenten het zelfvertrouwen geeft dat zij nodig hebben om in de toekomst mooie en betekenisvolle product-service-interacties te ontwerpen.”

Aadjan van der Helm