Perspectiefsubsidie voor smeltlassen van thermoplastische composieten

De NWO heeft vanuit het Perspectiefprogramma ruim 6 miljoen euro toegekend voor ENLIGHTEN - Enabling Integrated Lightweight Structures. Het onderzoek is gericht op 'Vermindering van CO2-uitstoot door het lichter maken van voertuigen'. Terwijl de fabricagetechnologieën voor onderdelen gemaakt van thermoplastcomposieten snel ontwikkelen, is de integratie en verbinding van deze onderdelen minder ver. Het idee is om deze barrière te overwinnen met een geïntegreerde benadering van smeltlassen, waarbij proces- en prestatieoptimalisatie worden gecombineerd door simulaties van fysische verschijnselen en procesbewaking met behulp van kunstmatige intelligentie. Het consortium wordt geleid door Remko Akkerman van U/Twente, TU Delft is een van de partners in het consortium. Clemens Dransfeld, Saullo Castro en Boyang Chen (faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) en Bert Sluys en Frans van der Meer (faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen) maken deel uit van het TU Delft team voor ENLIGHTEN.