Fleur Boel

Levertumoren kun je behandelen met ablatie, waarbij tumorcellen via een naald worden verhit en vernietigd. Met behulp van beeldvorming kun je het succes van zo’n behandeling beoordelen. In het LUMC is hiervoor specifieke software – DeLIVERed – ontwikkeld. Tijdens mijn afstuderen heb ik gekeken of er een link was tussen de ablatiemarges bepaald met deze software en lokale tumor progressie, een van de grootste problemen bij deze behandeling. Daarbij keek ik niet alleen naar de minimale ablatiemarges, maar ook naar het oppervlak. We verwachtten dat een groot oppervlak eerder zou leiden tot tumorprogressie, maar de patiëntpopulatie die ik onderzocht was te klein om definitieve conclusies te kunnen trekken. Wel kwamen er verbeterpunten uit voor de software en ook voor de opzet van een vervolgonderzoek.

Waarom Klinische Technologie?
Ik heb een brede belangstelling, van de mens tot techniek. Ik oriënteerde me onder meer op werktuigbouwkunde en geneeskunde. Vrij laat in die zoektocht kwam ik op KT. Die combinatie van geneeskunde en technologie en technische universiteit en academische ziekenhuizen trok me aan.

Heeft Covid-19 je afstuderen beïnvloed?
Ik heb minder patiëntcontact gehad dan ik zou willen, maar je maakt er het beste van. Ik had in zes jaar al heel veel gezien en geleerd. Er zijn wel dingen die ik nog had willen leren, dus ik weet waar ik aan moet werken na mijn afstuderen.

Wat zijn de typische kwaliteiten van een klinisch technoloog?
Je moet in staat te zijn met iedereen te kunnen communiceren, zoals ik ook tijdens mijn afstuderen merkte. Mijn medische begeleider had ideeën, maar vaak geen begrip van de technische consequenties.  Omgekeerde snapte de softwareontwikkelaar dan niet helemaal waarom we iets wilden. Je moet dan duidelijke gesprekken voeren, waarin je de problematiek vertaalt naar termen die beide groepen  begrijpen.

Hoe ging de samenwerking tussen LDE tijdens de opleiding?
Omdat je zes jaar rondloopt in twee academische ziekenhuizen bouw je een mooi netwerk op en zie je heel veel. Op die manier kun je ook goed bepalen wat voor richting je uit wilt met je afstuderen en daarna. Soms zit je als student wel tussen de politiek van drie organisatie die allemaal met je willen pronken. Ons afstuderen is nu ook anders dan we van TU-studenten kennen.

Wat zijn je plannen?
Ik ben op zoek naar een promotieplek. Ik zou graag onderzoek doen dat direct met patiëntenzorg te maken heeft. Daarnaast zou ik ook aan beeldverwerking willen werken, liefst in combinatie met machine learning. Het is nu op zoek naar de geschikte plek. Het is goed, zeker nu, om met mensen in gesprek te gaan en echt iets te zoeken waar jij je blij van gaat voelen de komende jaren.

Wat was een mooie ervaring?
Het was heel bijzonder om de eerste lichting te zijn. Dat geeft uitdagingen, maar ook kansen. Ik was lid van het tweede bestuur van de studievereniging, S.V.K.T. Variscopic. Wij zijn de stappen gaan zetten die nodig waren om een erkende studievereniging te worden, zoals het opstellen van statuten.

Wat wil je de volgende lichting KT’ers meegeven?
Wees niet bang om zelf achter dingen aan te gaan en te vragen naar dingen die je zou willen zien en zou willen leren. Mensen staan hier niet alleen voor open, je geeft ze hiermee ook de kans om jou mee te nemen.