Tamara Hoveling

Technologische zorginnovaties die ook nog eens duurzaam zijn. Het kán!

Ir. Tamara Hoveling, promovenda in de Sustainable Design Engineering groep

Wat doe je precies op het snijvlak van techniek en zorg?

Tijdens mijn bachelor ontwierp ik een gebruiksvriendelijke oplossing voor echogeleide adertoegang. Contact met medisch professionals en werken aan een onderwerp dat daadwerkelijk impact heeft op de behandeling van een patiënt – het was geweldig. Bij daaropvolgende ontwerpprojecten merkte ik dat bijvoorbeeld hergebruik van de medische devices werd belemmerd door angst voor infectierisico’s. Veel devices belanden daardoor na één keer gebruiken in de prullenbak: superzonde en slecht voor het milieu. Ik denk dat het anders kan!

In mijn onderzoek richt ik me op het circulair ontwerpen van medische devices waar elektronica inzit. Bijvoorbeeld een chirurgisch gebruikte endocutter die wordt gebruikt bij kijkoperaties van het maag-darmkanaal. Ik onderzoek hoe je dit type devices duurzamer kan ontwerpen zonder verhoging van het infectierisico. Hebben we elektronica bijvoorbeeld écht nodig, en kunnen we de devices hergebruiken, refurbishen of recyclen? Daarvoor moeten ze uit zo min mogelijk onderdelen bestaan, die bovendien makkelijk los te halen zijn, weinig plaats bieden voor bacteriën om zich te nestelen en het liefst uit één soort materiaal bestaan.

Aan de hand van verschillende casestudies wil ik tot breder toepasbare bevindingen komen die ik in een circulaire design guide voor medische devices publiceer. Zo kan technologie een belangrijke rol blijven spelen in het verbeteren van de zorg zónder enorme milieu-impact.

Mijn health ambassadeur Jan-Carel Diehl houdt zich veel met circulariteit in de gezondheidszorg bezig, en daarnaast ook met gezondheidsrechtvaardigheid (health equity), zoals toegang tot gezondheidszorg in Afrika. Dat heeft raakvlakken met mijn onderzoek omdat ze daar vaak instrumenten gebruiken die wij hebben afgedankt. Als mijn onderzoek slaagt heeft dat zeker ook voor hen voordelen.

Hoe ervaar jij de medische wereld?

Producten ontwerpen voor in het ziekenhuis is heel complex, maar dat maakt het juist leuk. Ik probeer zoveel mogelijk mensen te spreken en overal mee te kijken: bij een operatie, op de sterilisatieafdeling, en ook de afdeling inkoop. Ze ontvangen me met open armen, maar ik werk dan ook samen met de mensen die interesse hebben in circulariteit. Dat is nog niet in alle delen van de medische wereld doorgedrongen.

Een groot ding waar ik tegenaanloop is dat de terminologie die we gebruiken niet overeenkomt. Als iemand in het ziekenhuis het bijvoorbeeld over recyclen heeft, dan kan het zijn dat ze het over hergebruiken hebben.

Heb je een gouden tip voor ingenieurs die in het medisch domein (willen) werken?

Denk na over de eventuele neveneffecten van je technologische oplossingen. En zorg ervoor dat je geen techno-tunnelvisie krijgt. De zorg is een heel complex systeem met superveel stakeholders, en jouw innovatie moet binnen dat systeem passen.

Probeer ook zoveel mogelijk mensen uit het ziekenhuis te spreken. Loop met ze mee, ga zo dicht mogelijk op het eindgebruik zitten.

Ik wil een circulaire design guide voor medische devices publiceren zodat technologie een belangrijke rol kan blijven spelen met een minimale milieu-impact.