Parkeerbeleid

TU Delft Campus

Als onderdeel van een bredere visie op mobiliteit en de bereikbaarheid van de campus, werkt de TU Delft aan parkeerregulering. Deze regulering zal gelden voor een groot deel van de campus: het parkeerterrein bij de faculteit Bouwkunde en het gebied tussen de Jaffalaan/ Rotterdamseweg/ Heertjeslaan/ Huismansingel/ Schoemakerstraat. Het nieuwe parkeerbeleid zal gelden per 1 september 2023.

De uitgangspunten:

  1. We gaan van vele losse parkeerplekken verspreid over de campus, naar zes gemakkelijk te bereiken parkeerlocaties aan de randen van de campus.
  2. Als automobilist vind je vanaf de campusring, met behulp van dynamische parkeerverwijzing, snel een vrije parkeerplek.
  3. Het aantal bezette parkeerplaatsen wordt geteld aan de hand van een digitaal toegangssysteem, zo weet je als automobilist direct waar nog vrije parkeerplaatsen zijn.
  4. Bij de ingangen van de parkeerlocaties staan slagbomen. Hieronder lees je hier meer over.
  5. Alle parkeerlocaties bevinden zich op loopafstand van het gebouw waar je moet zijn.

Hieronder zie je wat het parkeerbeleid per doelgroep betekent.

Verschillende doelgroepen parkeerbeleid:

Wat is het beleid?

De parkeerterreinen zijn 24/7 beschikbaar en toegankelijk. Je kan als student/medewerker te allen tijde voor een maximum van 48 uur aaneengesloten gratis parkeren op de parkeerlocaties rond de campusring. Wil je langer parkeren? Dan parkeer je tegen betaling conform hetzelfde parkeertarief dat geldt voor bezoekers. Bezoekers betalen op maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur een tarief voor € 2,00 per uur, met een maximum van € 10,00 per dag.

Hoe kan jij in- en uitrijden op de parkeerterreinen?

Er zijn twee mogelijkheden om in- en uit te rijden bij de slagboom:

  1. Houd je TU Delft campuskaart tegen de paslezer van de slagboom;
  2. Koppel het kenteken van jouw auto aan jouw campuskaart. Hierdoor is het mogelijk om op kenteken in- en uit te rijden op de parkeerlocaties.

Frequently Asked Questions (FAQ) Studenten en medewerkers: 

Wat is het beleid?

De parkeerterreinen zijn 24/7 beschikbaar en toegankelijk. Je kan als medewerker van een bedrijf gevestigd op de campus te allen tijde parkeren op de parkeerlocaties rond de campusring. Met alle bestaande bedrijven gevestigd op de campus zijn afspraken gemaakt rondom parkeren. Wanneer je een nieuw contract met de TU Delft aangaat, zal hierin worden vastgelegd hoeveel parkeerrechten jouw bedrijf ontvangt voor de parkeergelegenheid op de TU Delft Campus. Dit aantal is afhankelijk van het type bedrijf en de locatie op de campus.  

Hoe kan jij in-en uitrijden op de parkeerterreinen?

Alle medewerkers van bedrijven gevestigd op de campus kunnen in- en uitrijden op basis van kenteken (of QR-code). De kentekens van medewerkers worden geregistreerd in het parkeermanagementsysteem waardoor de slagbomen automatisch zullen openen bij het in- en uitrijden van de parkeerlocaties. De parkeerrechten worden beheerd door een bevoegd persoon (of personen) binnen jouw bedrijf.

Frequently Asked Questions (FAQ) medewerker van bedrijf gevestigd op de campus:

Wat is het beleid?

Leveranciers of dienstverleners met een langlopend contract (> 6 maanden) komen in aanmerking voor parkeerrechten om hun medewerkers (gratis) te laten parkeren, waarvoor een maximum van 48 uur aaneengesloten parkeren geldt. Ben je leverancier of dienstverlener zonder langlopend contract? Dan kun je op de centrale parkeerlocaties van de TU Delft Campus parkeren tegen dezelfde voorwaarden als bezoekers (zie “Bezoekers campus”).

Hoe kan jij in- en uitrijden?

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen drie doelgroepen:

Frequently Asked Questions (FAQ) Leveranciers/Dienstverleners

Wat is het beleid?

Bewoners (en bezoekers van bewoners) maken voornamelijk gebruik van de openbare parkeerplaatsen op de campus. Dit zijn de parkeerplaatsen buiten één van de eerdergenoemde zes centrale parkeerlocaties (aan de rand van de campus). Hier gelden de regels van de gemeente Delft. Als bewoner kun je een vergunning aanvragen bij ParkerenDelft om te parkeren op de openbare parkeerplaatsen.

Hoe kan jij in-en uitrijden?

Er wordt onderscheid gemaakt in drie doelgroepen bewoners/bezoekers:

Frequently Asked Questions (FAQ) van bewoners op de campus:

Wat is het beleid?

Bezoekers van de campus kunnen 24/7 gebruik maken van de centrale parkeerlocaties langs de campusring.  Van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur geldt betaald parkeren voor bezoekers. Buiten deze tijden en op weekend- en feestdagen is het toegangssysteem (slagbomen) wel in werking, maar is parkeren voor iedereen gratis. 
Bezoekers betalen per uur. Het parkeertarief is € 2,00 per uur, met een maximumtarief van €10,00 per dag. Daarnaast kan je de eerste 30 minuten vrij in- en uitrijden

Hoe kan jij straks in-uitrijden?

  • Als je als bezoeker niet vooraf bent aangemeld en je wilt inrijden op de parkeerlocaties dien je  een mifare pas aan te bieden bij de inrit terminal. Een mifare pas is een pas met een microprocessorchip. Voorbeelden van mifarepassen zijn de bankpas, OV-chipkaart en bibliotheekpas. De slagboom zal vervolgens opengaan. Aan deze handeling is geen financiële transactie gekoppeld. Uitrijden kan nadat de betaling is voldaan bij een betaalautomaat of middels de online betaalomgeving op basis van kenteken. Het parkeersysteem zal bij de uitrit herkennen dat er geen transactie meer open staat op het kenteken en de slagboom zal opengaan.

  • In sommige gevallen kunnen organisatieonderdelen van de TU Delft en bedrijven en huurders op de campus aanspraak maken op een uitrijkaart, waardoor bezoekers gratis (of met korting) kunnen parkeren. Op de uitrijkaart staan verdere instructies voor de bezoeker hoe het in- en uitrijden werkt.

Frequently Asked Questions (FAQ) van bezoekers op de campus

Studie/studentenverenigingen/auto’s behorende bij de campus

Meer weten?

Wil je meer informatie over het parkeerbeleid? Bekijk dan ook eens ons overzicht met Frequently Asked Questions (FAQ) hieronder. Is jouw vraag nog niet (volledig) beantwoord? Mail jouw vraag dan naar parkerentudelft@p1.nl of parkmanagement-CREFM@tudelft.nl.

Algemene Frequently Asked Questions (FAQ) over parkeerbeleid

Parkeren en bereikbaarheid TU Delft Campus

Ben je van plan naar de campus te komen met de fiets, bus of auto?

Lees hier alles over onze fietsenstallingen, bushaltes en parkeergarages.

Bereikbaarheid TU Delft Campus