Het team

Het team vertrouwenspersonen is beschikbaar voor alle medewerkers, studenten, buitenpromovendi en gasten van de TU Delft. Het team bestaat uit zes interne vertrouwenspersonen en één externe vertrouwenspersoon. Hieronder stellen zij zich aan je voor.

Vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit

Bernard Dam

Mijn naam is Bernard Dam. Ik ben een van de twee interne vertrouwenspersonen bij wie medewerkers, studenten en gasten van de TU Delft terecht kunnen met vragen of zorgen die te maken hebben met wetenschappelijke integriteit. Een gesprek met mij is volstrekt vertrouwelijk. Primair probeer ik je te adviseren hoe je met het probleem om zou kunnen gaan. Zonder jouw toestemming zal ik geen enkele actie ondernemen; je houdt dus zelf de regie.

Ik ben hoogleraar Chemical Engineering binnen de faculteit Applied Sciences en directeur van het e-Refinery instituut. Als je in je werk al met mij te maken hebt, en je een vraag over wetenschappelijke integriteit hebt, is het verstandig je te wenden tot mijn collega Jenny Dankelman.

Contact: Prof.dr. Bernard Dam is telefonisch te bereiken via +31 15 2784342 en per email via B.Dam@tudelft.nl. Talen: Nederlands, Engels en Duits.

Jenny Dankelman

Ik ben Jenny Dankelman, een van de twee interne vertrouwenspersonen met als bijzonder aandachtsgebied wetenschappelijke integriteit. Als je in je werk of studie aanloopt tegen vragen op dit gebied, kun je daarover in een vertrouwelijk gesprek met mij van gedachten wisselen. Ik denk graag met je mee bij het in kaart brengen van de situatie en het verkennen van je handelingsopties.

Ik ben hoogleraar bij de afdeling Biomechanical Engineering van de faculteit 3mE. We ontwikkelen instrumenten voor minimaal-invasieve chirurgie en interventies en daarvoor werken we nauw met clinici. De laatste jaren ben ik ook bezig om chirurgische instrumenten specifiek voor ontwikkelingslanden te ontwikkelen.

Contact: Prof.dr. Jenny Dankelman is telefonisch te bereiken via +31 15 2785565 en per email via J.Dankelman@tudelft.nl. Talen: Nederlands en Engels.

Vertrouwenspersonen sociale en organisatorische integriteit

Giorgia Giardina

Mijn naam is Giorgia Giardina, ik ben een van de vertrouwenspersonen die je kunt contacteren met vragen op het gebied van onder meer pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Daarnaast kun je bij mij terecht als je een vermoeden hebt van een schending op het gebied van organisatorische integriteit. Samen verkennen we je opties in het omgaan met moeilijke situaties, in een veilige en vertrouwelijke omgeving.

Ik werk als universitair docent bij de faculteit CiTG.

Contact: Dr. Giorgia Giardina is telefonisch te bereiken via + 31 15 2786301 en per email via g.giardina@tudelft.nl. Talen: Engels en Italiaans.

Ada van Gulik

Mijn naam is Ada van Gulik, ik maak deel uit van het team vertrouwenspersonen van de TU Delft. Vanuit jouw persoonlijke behoefte en wens wil ik je graag begeleiden en adviseren als je te maken krijgt met ongewenst gedrag of een mogelijke schending van de organisatorische integriteit in je studie- of werkomgeving. Betrokkenheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn daarbij leidend.

Ik werk bij de faculteit EWI, als coördinator van de Faculty Graduate School.

Contact: Ada van Gulik MA is telefonisch te bereiken via +31 15 2781674 en per email via A.vanGulik@tudelft.nl. Talen: Nederlands en Engels.

Christiaan Mooiman

Ik ben Christiaan Mooiman. In het dagelijks leven binnen de TU Delft ben ik onderzoekstechnicus bij Bioprocess Engineering en Industrial MicroBiology (faculteit Technische Natuurwetenschappen). In deze functie ondersteun ik collega’s op technisch gebied; als vertrouwenspersoon doe ik dat ook op sociaal gebied.

Medewerkers en studenten kunnen bij mij terecht als zij zich geconfronteerd zien met ongewenste omgangsvormen (zoals agressie, discriminatie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten of stalking) en/of vraagstukken op het gebied van de organisatorische integriteit (denk aan financiële fraude, belangenverstrengeling of machtsmisbruik). Je vindt bij mij een uitlaatklep en zo nodig advies of begeleiding bij vervolgstappen. Al het contact is vertrouwelijk.

Contact: Christiaan Mooiman, MSc, is telefonisch te bereiken via +31 6 48135263 en per email via c.mooiman@tudelft.nl. Talen: Nederlands en Engels.

Externe vertrouwenspersoon

Sandra van der Hor

Mijn naam is Sandra van der Hor. Ik ben de externe vertrouwenspersoon van de TU Delft, met als speciale aandachtsgebieden sociale en organisatorische integriteit. Vanuit oprechte betrokkenheid werk ik graag samen met mensen en organisaties die een luisterend oor, advies of hulp nodig hebben.

Als extern en gecertificeerd vertrouwenspersoon bied ik dat luisterend oor. Samen zoeken we uit of de melder met zijn of haar vraagstuk iets kan of zou willen doen – en zo ja, ‘wat dan’. Voorkomen is beter dan genezen; daarom staan preventie en een veilige werkplek of studieomgeving voor mij altijd op de eerste plaats. Vroegtijdig signaleren kan in veel gevallen serieuze en langdurige problematiek voorkomen. 

Respect, zorgvuldigheid en integriteit zijn voor mij persoonlijke waarden en mensen typeren mij als toegankelijk, betrouwbaar en professioneel. Indien je te maken krijgt met ongewenst gedrag (zoals pesten, agressie, (seksuele) intimidatie, stalking, discriminatie) of bij mogelijke andere integriteitsschendingen (zoals fraude, ongewenste nevenwerkzaamheden of machtsmisbruik), kun je contact met mij opnemen. De contacten zijn altijd vrijblijvend, vertrouwelijk en de anonimiteit is gewaarborgd.

Contact: Sandra van der Hor is telefonisch te bereiken via +31 6 2117 0603 en per email via s.vanderhor@tudelft.nl. Talen: Nederlands en Engels.