Het team

Het team vertrouwenspersonen is beschikbaar voor alle medewerkers, studenten, buitenpromovendi en gasten van de TU Delft. Hieronder stellen alle vertrouwenspersonen zich voor.

Vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit

Er zijn drie vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit: Ferdinand Grozema, Dingena Schott en Wim Uijttewaal. Je kunt zelf kiezen met wie je contact opneemt.

Ferdinand Grozema

Ik ben Ferdinand Grozema, een van de interne vertrouwenspersonen bij wie medewerkers en studenten terechtkunnen met vraagstukken op het gebied van wetenschappelijke integriteit. Gesprekken met mij zijn strikt vertrouwelijk. Ik zal samen met jou proberen het probleem in kaart te brengen en te verkennen welke verdere stappen je zou kunnen nemen. Je blijft altijd zelf de regie houden: zonder jouw toestemming zal ik geen enkele actie ondernemen.

Ik ben hoogleraar binnen de afdeling Chemical Engineering van de faculteit Applied Sciences (TNW). Hier houd ik mij bezig met het bestuderen van fundamentele elektronische processen in materialen die kunnen worden toegepast in zonnecellen en andere toepassingen waarbij absorptie van licht en geleiding een rol spelen. Hiernaast geef ik al enige jaren onderwijs op het gebied van ‘scientific writing’ met speciale aandacht voor ethische/integriteitsaspecten van het publiceren van wetenschappelijk onderzoek.

Contact: Prof. Dr. Ferdinand C. Grozema is telefonisch te bereiken op +31 15 2783914 en per email via f.c.grozema@tudelft.nl. Talen: Nederlands en Engels.

Dingena Schott

Mijn naam is Dingena Schott. Ik ben een van de interne vertrouwenspersonen met als bijzonder aandachtsgebied wetenschappelijke integriteit. Als je in je werk of studie aanloopt tegen problemen of vragen op dit gebied, kun je daarover in een vertrouwelijk gesprek met mij van gedachten wisselen. Ik denk graag met je mee bij het in kaart brengen van de situatie en het verkennen van je handelingsopties.

Ik ben hoogleraar bij de afdeling Maritieme Techniek en Transport Techniek van de faculteit Mechanical Engineering (ME). Ons onderzoek richt zich op het verbeteren en ontwikkelen van werktuigen voor het transporteren en manipuleren van granulaire (korrelige) materialen. Hiervoor ontwikkelen wij modellen die de interactie tussen de materialen en werktuigen beschrijven. Deze modellen worden toegepast binnen diverse technologische gebieden: havens en terminals, recycling en afvalverwerking, ruimtemijnbouw, diepzee-mijnbouw en agri- en voedingstechnologie.

Contact: Prof.dr.ir. Dingena Schott is telefonisch te bereiken via +31 15 2783130 en per email via D.L.Schott@tudelft.nl. Talen: Nederlands en Engels.

Wim Uijttewaal

Ik ben Wim Uijttewaal, een van de drie interne vertrouwenspersonen met als bijzonder aandachtsgebied wetenschappelijke integriteit. Ben je student, gast of medewerker van de TU Delft en heb je vragen of dilemma’s op dit gebied? Dan kun je hierover vertrouwelijk met mij van gedachten wisselen. Samen gaan we na wat je zou kunnen doen om de situatie te verbeteren en het vraagstuk op te lossen.

Ik ben hoogleraar in de Experimentele Waterbouwkunde bij de afdeling Hydraulic Engineering van de faculteit CiTG, waar ik werk aan transport en menging in turbulente stromingen zoals die in rivieren en kustgebieden voorkomen. Daarbij kijk ik naar de effecten van ondiepte en welke consequenties dat heeft voor het transport van bijvoorbeeld sediment en plastic.

Contact: Prof.dr.ir. Wim Uijttewaal is telefonisch te bereiken via +31 15 2781371 en per email via W.S.J.Uijttewaal@tudelft.nl. Talen: Nederlands en Engels.

Vertrouwenspersonen sociale en organisatorische integriteit

TU Delft beschikt over zes interne vertrouwenspersonen sociale en organisatorische integriteit Atefeh Aghaee, Ella Dongstra, Giorgia Giardina, Ada van Gulik, Hanneke Leffers en Christiaan Mooiman. Je kunt zelf kiezen met wie je contact opneemt.

Atefeh Aghaee

Ik ben Atefeh Aghaee, een van de vertrouwenspersonen die beschikbaar zijn voor medewerkers en studenten van de TU Delft. Je kunt contact met mij opnemen om vragen te stellen en je zorgen te delen over ongewenst gedrag dat de sociale en/of organisatorische integriteit schendt. Ik bied je een ​​luisterend oor en ondersteuning bij het aanpakken van het probleem. Mijn rol is het bieden van een ​​veilige ruimte waar je zorgen op een vertrouwelijke manier begrip en een oplossing kunnen vinden. Neem gerust contact op; je welzijn is belangrijk!

Ik werk als blended learning developer bij de faculteit Bouwkunde.

Contact: Atefeh Aghaee is telefonisch te bereiken via +31 15 2785328 en per email via a.aghaee@tudelft.nl. Talen: Engels, Perzisch en Fins.

Ella Dongstra

Mijn naam is Ella Dongstra. Ik werk als communicatieadviseur bij de dienst Campus Real Estate & Facility Management (CREFM). Ik ben daarnaast ook vertrouwenspersoon bij de TU Delft omdat ik het belangrijk vind dat iedereen een fijne en veilige studie- of werkomgeving ervaart. Mocht dit bij jou niet het geval zijn dan bied ik je graag een luisterend oor of, indien gevraagd, geef ik je advies rondom een ongewenste situatie die je in je studie- of werkomgeving meemaakt. Denk daarbij aan ongewenst gedrag zoals intimidatie, pesten of discriminatie en aan kwesties gerelateerd aan de organisatorische integriteit. Alles wat we bespreken blijft vertrouwelijk en samen kijken we naar manieren hoe jij zelf met de situatie om wilt gaan.

Contact: Ella Dongstra, MA, is telefonisch te bereiken via +31 6 43837009 of per email via e.e.dongstra@tudelft.nl Talen: Nederlands en Engels.

Giorgia Giardina

Mijn naam is Giorgia Giardina, ik ben een van de vertrouwenspersonen die je kunt contacteren met vragen op het gebied van onder meer pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Daarnaast kun je bij mij terecht als je een vermoeden hebt van een schending op het gebied van organisatorische integriteit. Samen verkennen we je opties in het omgaan met moeilijke situaties, in een veilige en vertrouwelijke omgeving.

 Ik werk als universitair hoofddocent bij de faculteit CiTG.

Contact: Dr. Giorgia Giardina is telefonisch te bereiken via + 31 15 2786301 en per email via g.giardina@tudelft.nl. Talen: Engels en Italiaans.

Ada van Gulik

Mijn naam is Ada van Gulik, ik maak deel uit van het team vertrouwenspersonen van de TU Delft. Vanuit jouw persoonlijke behoefte en wens wil ik je graag begeleiden en adviseren als je te maken krijgt met ongewenst gedrag of een mogelijke schending van de organisatorische integriteit in je studie- of werkomgeving. Betrokkenheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn daarbij leidend.

Ik werk bij de faculteit EWI, als coördinator van de Faculty Graduate School.

Contact: Ada van Gulik MA is telefonisch te bereiken via +31 15 2781674 en per email via A.vanGulik@tudelft.nl. Talen: Nederlands en Engels.

Hanneke Leffers

Mijn naam is Hanneke Leffers. Ik ben een van de vertrouwenspersonen bij wie je terecht kunt als je te maken hebt met discriminatie, pesten, seksuele intimidatie of andere ongewenste omgangsvormen. Ook bij zaken die de integriteit van de organisatie raken, zoals fraude en belangenverstrengeling, kan ik je verder helpen.

Voel je welkom om je vragen en zorgen te bespreken. Twijfel je? Laat mij dit dan weten zodat ik je kan informeren over de rol van de vertrouwenspersoon. Een gesprek is altijd vertrouwelijk. Je vindt bij mij een luisterend oor en het is belangrijk dat jij je veilig voelt om je verhaal te doen. Zo nodig kan ik je advies geven en met je meedenken over vervolgstappen die je zou kunnen zetten.

In het dagelijks leven binnen de TU Delft werk ik als adviseur onderwijsbeleid en kwaliteitszorg. Ik maak deel uit van het team Education & Student van de faculteit TNW.

Contact: Hanneke Leffers, LLM, is telefonisch te bereiken via +31 6 39638137 en per e-mail via H.G.Leffers@tudelft.nl. Talen: Nederlands en Engels.

Christiaan Mooiman

Ik ben Christiaan Mooiman. In het dagelijks leven binnen de TU Delft ben ik onderzoekstechnicus bij Bioprocess Engineering en Industrial MicroBiology (faculteit Technische Natuurwetenschappen). In deze functie ondersteun ik collega’s op technisch gebied; als vertrouwenspersoon doe ik dat ook op sociaal gebied.

Medewerkers en studenten kunnen bij mij terecht als zij zich geconfronteerd zien met ongewenste omgangsvormen (zoals agressie, discriminatie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten of stalking) en/of vraagstukken op het gebied van de organisatorische integriteit (denk aan financiële fraude, belangenverstrengeling of machtsmisbruik). Je vindt bij mij een uitlaatklep en zo nodig advies of begeleiding bij vervolgstappen. Al het contact is vertrouwelijk.

Contact: Christiaan Mooiman, MSc, is telefonisch te bereiken via +31 6 48135263 en per email via c.mooiman@tudelft.nl. Talen: Nederlands en Engels.

Externe vertrouwenspersoon

Carin van der Hor

Mijn naam is Carin van der Hor. Ik werk als zelfstandig, extern vertrouwenspersoon en doe dat voornamelijk voor organisaties met maatschappelijke doelstellingen. Daarnaast werk ik als interim manager, trainer en coach. Ik heb lang in de ontwikkelingshulp en noodhulpverlening gewerkt en had altijd een bijzondere interesse in protectievraagstukken, waaronder je ook sociale veiligheid kunt scharen.

Ik ben als externe vertrouwenspersoon bij de TU Delft aanspreekpunt voor alle (oud-)medewerkers en (oud-)studenten die te maken hebben (gehad) met ongewenste omgangsvormen of die een mogelijke andersoortige integriteitsschending hebben gesignaleerd. Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen zijn (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie. Als je met dergelijk gedrag te maken hebt, kan ik ondersteuning bieden en met je meedenken. Een klacht indienen kan een optie zijn, maar andere oplossingen zijn ook denkbaar. Ook kun je me benaderen als je een mogelijke integriteitsschending op organisatorisch gebied hebt geconstateerd – zoals belangenverstrengeling, financiële fraude of machtsmisbruik. In zo’n geval kun je met mij overleggen hoe je hier een melding van zou kunnen doen. Belangrijk om te weten: alles wat we bespreken blijft vertrouwelijk. Ik heb een geheimhoudingsplicht.

Stuur een mailtje aan carin.vanderhor@bmwvoorelkaar.nl of bel/app me via telefoonnummer: 06-40016234. Mocht je me niet direct aan de lijn krijgen, spreek dan een voicemailbericht in. Ik bel dan zo spoedig mogelijk terug. 

Kijk op mijn website als je meer over mij wil lezen: www.carinconsulting.org.