Partners

Het WaterLab is een samenwerking tussen de volgende partners:

Door nauw samen te werken met ruim 95 startups en grownups levert VPdelta nieuwe, betaalbare en opschaalbare oplossingen voor effectief waterbeheer wereldwijd. Het doel van VPdelta binnen het WaterLab is het verbinden van partijen in de watersector met behulp van citizen science projecten, om zo Nederlandse innovaties op water gebied op de kaart te krijgen. Daarbij zet VPdelta in op het demonstreren en testen van innovatieve technologieën die door bijvoorbeeld MKB’ers zijn ontwikkeld om waterproblematiek op te lossen. Dit doet VPdelta niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Nepal,  Myanmar en Vietnam. 

Science Centre Delft wil er voor zorgen dat alle leerlingen van (4 tot 14 jaar) in de regio Zuid-Holland de kans krijgen om zelf onderzoek te verrichten en technische problemen op te lossen en hun talenten hierin op een brede manier kunnen ontwikkelen. Om dit te realiseren ontwikkelt Science Centre Delft innovatieve, uitvoerbare werkwijzen voor onderzoekend en ontwerpend leren waarin ruimte is voor contact tussen leerlingen en wetenschappers. Het Science Centre biedt scholen en PABO’s steun bij het implementeren hiervan.

Door de combinatie van klimaatverandering enerzijds en socio-economische ontwikkelingen anderzijds wordt de wereld om ons heen steeds complexer. Voor een leefbare en toekomstbestendige omgeving zet het Hoogheemraadschap van Delfland in op samenwerking met alle lagen van de maatschappij: van individuen via wetenschappers naar het bedrijfsleven en medeoverheden. Bewustwording van de vernieuwde kansen en bedreigingen rondom water en wat de mogelijke handelingsperspectieven zijn staan hierin centraal, want: duurzaam waterbeheer is van ons allemaal.

IHE Delft Institute for Water Education is het grootste internationale water educatie instituut ter wereld. Het instituut combineert educatie, onderzoek en capaciteit ontwikkeling in activiteiten die elkaar wereldwijd versterken op het gebied van waterbouw, water management, milieu, sanitaire voorzieningen en beleid. Door deelname aan het WaterLab, bouwt IHE-Delft voort op haar ervaring met citizen science in andere projecten (zoals WeSenseIt, SCENT, FreshWaterWatch en GroundTruth 2.0). We brengen onze expertise in participatie, governance en innovatie studies uit de sociale wetenschappen in - en combineren dat met know-how van watermanagement en beheer. IHE-Delft hecht aan haar lokale netwerk en bovendien  biedt  deelname aan het Waterlab de gelegenheid om innovatieve methodes en werkwijzen in de praktijk te brengen. De praktische kennis en kunde die we in het Waterlab opdoen gebruiken we in onze lessen en buitenlandse projecten.