Individuele Minor

Minors

In de eerste helft van het derde jaar van je studie volg je een minor. Een minor is een samenhangend vakkenpakket van 30 EC.

 • TU brede minorsite, hier kun je ook de EWI minors vinden.
 • Wil je een individuele minor samenstellen? Lees dan verder.

Individuele minor

Studenten van de faculteit EWI kunnen een individuele minor samenstellen en deze na goedkeuring van hun (deel)examencommissie van de opleiding in het examenprogramma opnemen.

Een individuele minor bestaat uit een samenhangend pakket vakken dat gevolgd wordt aan de Technische Universiteit Delft, een andere Nederlandse universiteit of aan een buitenlandse universiteit. Het vakkenpakket van de individuele minor moet wat betreft samenhang en niveau in eerste instantie worden voorgelegd aan ofwel:

 • Prof.dr. P.J. French (voor studenten Electrical Engineering)
 • De bachelor coƶrdinator, dr. J.A.M. de Groot (voor studenten Technische Wiskunde)
 • Dr. S. Proksch (minor-coordinator-cs-ewi@tudelft.nl voor studenten Computer Science & Engineering)

Vervolgens moet de deelexamencommissie van de desbetreffende opleiding de individuele minor nog officieel goedkeuren, voordat deze doorgang kan vinden.

Het aanvraagformulier voor goedkeuring vindt je hier.

Aan individuele minoren worden de volgende eisen gesteld:

 • Het voorgestelde vakkenpakket dient een omvang te hebben van ten minste 30 EC.
 • Het voorgestelde vakkenpakket moet een samenhangend geheel zijn en dient geen overlap te vertonen met het major programma.
 • Het voorgestelde vakkenpakket moet verzorgd worden door een universitaire opleiding.
 • De minor dient, als geheel genomen, het derdejaars niveau te bereiken. 
 • Vakken kunnen alleen in een individueel samengestelde minor worden opgenomen als deze behaald zijn in de periode dat de student voor de huidige opleiding staat ingeschreven.
 • Er mogen geen mastervakken opgenomen worden binnen het vakkenpakket. Voor minors samengesteld uit vakken gevolgd in het buitenland kan door de examencommissie een uitzondering worden gemaakt in het geval van onvoldoende aanbod van Engelstalige vakken op bachelor niveau.\
 • Een aanvraag van individueel samengestelde minor met identieke vakken uit een bestaande thematische minor mag door de examencommissie afgekeurd worden. Deelname aan thematische minoren is alleen mogelijk via de reguliere, centrale aanmeldprocedure.
 • Voor studenten van de opleiding Computer Science & Engineering geldt dat zij geen stage mogen opvoeren als onderdeel van de individuele minor.
 • Voor studenten van de opleiding Computer Science & Engineering geldt dat zij geen vrij samengestelde minor mogen opvoeren, met uitzondering van: de minor in het buitenland, een thematische minor bij een Nederlandse universiteit buiten LDE-verband, een minor bestaande uit een thematische minor van 15 EC met aanvullende vakken, en de schakelminor.\
 • Voor studenten van buiten de opleiding Computer Science & Engineering geldt dat zij geen Computer Science & Engineering vakken (inclusief vakken uit de thematische minor Computer Science) in hun individuele minor mogen opnemen. Studenten kunnen wel de volledige thematische minor Computer Science doen.