BSc Klinische Technologie

De joint-degree bacheloropleiding Klinische Technologie (KT) duurt drie jaar. Daarna kun je kiezen voor de aansluitende masteropleiding Technical Medicine (TM) of een van de masteropleidingen.

Tijdens de bacheloropleiding heb je de mogelijkheid om een minor te volgen van 15EC. De BSc-opleiding rond je af met een eindopdracht. Daarna mag je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen.

De opleiding Klinische Technologie is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft (TU Delft), de Universiteit Leiden (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC).

Bij de TU Delft geldt een bindend studieadvies (BSA) voor alle bacheloropleidingen. Dit betekent dat je in het eerste collegejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC.

Wanneer je deze norm niet haalt dan wordt de inschrijving aan het einde van het collegejaar automatisch beëindigd en kun je je daarna vier jaar lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding. Uiteraard krijg je gedurende het collegejaar tussentijdse adviezen en studiebegeleiding.

Mocht je je hebben ingeschreven voor twee opleidingen aan de TU Delft, dan geldt voor beide opleidingen afzonderlijk een bindend studieadvies.

Voor de opleidingen Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde geldt een gezamenlijk bindend studieadvies. Dit betekent dat je bij een negatief advies voor één van deze opleidingen je vier jaar lang ook niet bij de andere opleiding kan inschrijven.

TU Delft bacheloropleidingen kennen de major-minorstructuur. De major-minorstructuur biedt je optimale flexibiliteit bij het inrichten van je studie. De major is de kern van je opleiding en omvat het grootste gedeelte van de totale opleiding. In het 3e jaar van je BSc kies je een minorprogramma (15 EC)  waarmee je je kunt verbreden of jezelf juist specialiseren.

Het Klinisch Technologisch Onderzoek wordt eenmaal per jaar aangeboden (in het tweede semester).

Studenten Klinische Technologie sluiten de BSc opleiding af met een klinisch-technologisch onderzoeksproject (KTO) waarin zij moeten laten zien dat zij de beginselen van het doen van wetenschappelijk onderzoek beheersen. Het KTO sluit naadloos aan bij het vak Academische Vorming 3 (KT3951A & KT3951B) en bestaat uit drie fasen:

 • Oriëntatiefase: waarin de studenten een onderzoeksopdracht kiezen en zich op het onderwerp oriënteren door het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Deze fase loopt verweven met en parallel aan AV3.
 • Voorbereidingsfase: waarin de studenten een systematische literatuurreview doen, hypothesen en onderzoeksvragen formuleren en een gedetailleerd onderzoeksplan schrijven.
 • Uitvoeringsfase: waarin de studenten het onderzoek uitvoeren, data-analyse doen, rapporteren en uiteindelijk presenteren en verdedigen tijdens een slotsymposium.

  Voor de aanmeldperiode verwijzen we je naar de pagina Aanmelden voor bachelor onderwijs. Aanmelden voor het bachelor eindproject gebeurt via MyTUDelft. Schrijf je ook in voor het project als je nu nog niet voldoet aan de toelatingseis, maar verwacht hier wel aan te gaan voldoen.

  Toelatingseisen

  Het Essay van Academische Vorming 3 (KT3951B) is onderdeel van de voorbereiding van KTO. KT3951B moet dus in hetzelfde studiejaar als KT3801 gedaan worden.

  Daarnaast gelden de volgende toelatingseisen: 

  60 EC van het eerste jaar + minimaal 53,5 EC van het tweede jaar.

  De aanmeldingen worden in januari, voor de start van het tweede semester, gecontroleerd.

  Voldoe je niet aan de toelatingseisen of mis je enkele vakken uit het eerste semester? Meld je dan toch aan! Alle aanmeldingen zullen naar beleid en redelijkheid worden beoordeeld.

  BSc diploma

  Wanneer je alle vakken hebt gehaald, kun je je Bachelorsdiploma aanvragen via het Aanvraagformulier BSc-examen. Dit formulier stuur je vervolgens naar spa-3me@tudelft.nl.

  Je kunt met lof slagen voor je Bachelor. Zie voor de precieze richtlijnen de Regels en Richtlijnen (RRvE).

  Meer informatie is hier te vinden.

  Masterkeuze

  Na het voltooien van je bachelor kun je kiezen voor de aansluitende masteropleiding Technical Medicine (TM) of een van de masteropleidingen van de TU Delft (het kan zijn dat je eerst een schakelprogramma moet doorlopen). Er is ook de mogelijkheid voor KT studenten om te schakelen naar de master Geneeskunde.

  Er is ook de mogelijkheid om te schakelen naar een andere MSc opleiding van een andere instelling. Kijk hiervoor op de website van de betreffende opleiding voor de toelatingseisen en schakelmogelijkheden.

   

  Opleidingsdirectie

  Prof.dr.ir. J. Harlaar
  Directeur

  Dr. J.J. van den Dobbelsteen
  Adjunct directeur

  Secretariaat

  Sindy Rijnvis
  +31 15 27 82892

  Brenda Boekhoud
  +31 15 27 81478

  Onderwijscoördinatie

  Barbara Rohani-de Gruijter(TUD)

   

  Skillslabcoördinator

  Reinier van Antwerpen

  Onderwijskundigen

  Adriaan Norbart

  Tanja van Kempen