BSc Klinische Technologie

De joint-degree bacheloropleiding Klinische Technologie (KT) duurt drie jaar. Daarna kun je kiezen voor de aansluitende masteropleiding Technical Medicine (TM) of een van de masteropleidingen.

Tijdens de bacheloropleiding heb je de mogelijkheid om een minor te volgen van 15EC. De BSc-opleiding rond je af met een eindopdracht. Daarna mag je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen.

De opleiding Klinische Technologie is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft (TU Delft), de Universiteit Leiden (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC).

Boeken en onderwijsmateriaal

Aanschaf boeken kan via de online boekenwinkel van de studievereniging van Klinische Technologie, Variscopic. Het is belangrijk dat je op eerste dag van elk blok al beschikt over de boeken die je in het dat blok nodig hebt, vaak zul je ze al nodig hebben voor de eerste colleges.

Tijdens je studie heb je ook een aantal practicummaterialen nodig zoals een labjas, handschoenen en een stethoscoop.Deze materialen zijn verplicht en voor eigen kosten.

Alle benodigde boeken kun je terugvinden bij de literatuuropsomming in de Studiegids. Boeken kun je onder andere bestellen via de studievereniging. Meer informatie kun je hier vinden.

Opgenomen colleges terugkijken

Hoorcolleges worden, afhankelijk van de locatie waar ze worden gegeven, niet standaard opgenomen.  We benadrukken dat dit een (vrijblijvende) service is. Dit is afhankelijk van de locatie van het onderwijs en het door de instelling vastgestelde interne beleid.

 •  In Leiden worden hoorcolleges standaard opgenomen.
  Er is echter geen garantie door bijvoorbeeld beschikbaarheid van geschikte zalen of specifiek onderwijs.
 • In Rotterdam worden hoorcolleges standaard opgenomen.
  Er is echter geen garantie door bijvoorbeeld beschikbaarheid van geschikte zalen of specifiek onderwijs.
 • In Delft worden enkel hoorcolleges opgenomen indien het vak inhoudelijk is veranderd of op verzoek van de opleidingsdirectie of blokcoördinator.
  Let op: Hoorcolleges worden dus niet standaard jaarlijks opgenomen.

Alle opgenomen colleges (L-D-E) worden gebundeld op vakniveau en weergegeven in collegerama. Je zult hier altijd alle opgenomen colleges terugvinden. Het kan dus voorkomen dat je hier meerdere colleges van een bepaald onderwerp terugvindt.

Laptop

Voor het volgen van het onderwijs op onze faculteit 3mE aan te raden om te kunnen beschikken over een laptop in de colleges/werkgroepen en tijdens de projecten, voor studenten in het eerste jaar van de BSc opleiding kun je bijna niet zonder. Je bent dan niet afhankelijk van openingstijden van computerruimtes of beschikbaarheid van een computer in drukke periodes (tentamenperiodes of deadlines voor verslagen bijvoorbeeld).

 • De TU Delft kent een laptopproject
 • Benodigde software is te downloaden via de software pagina van het laptopproject en via de blackboard download pagina. Voor meer informatie scroll naar beneden
Rooster

De geïntegreerde roosters van de bacheloropleiding Klinische Technologie kun je terugvinden via de roosterpagina van de TU Delft. Hier vind je alle locaties, ook als je in Leiden of Rotterdam les hebt, in een handig rooster.

Indien een docent niet op tijd aanwezig is voor een les kun je dit melden bij het Servicepunt van de betreffende locatie. Zij zullen dan proberen met de betreffende docent contact op te nemen.

 De Servicepunten per locatie zijn:

 • TU Delft: het Servicepunt van de faculteit waar je op dat moment les krijgt
 • LUMC: het Servicepunt in hal van het onderwijsgebouw (3)
 • Erasmus MC: het Servicepunt op de begane grond van het Education Center.

Het is verstandig dat niet alle studenten tegelijk naar het Servicepunt gaan maar dat één student namens de hele groep de melding doet. We hopen op deze manier te voorkomen dat lessen onverwachts niet doorgaan en/of verplaatst moeten worden.

Belangrijke opmerkingen

 • Voor actuele locatie en tijden voor tentamens dien je MyTUDelft te raadplegen.
 • Een indicatie van hertentamens in de zomerperiode kun je terug vinden in MyTUDelft of MyTimetable. let op MyTUDelft is leidend.
 • Alle tentamenlocaties zijn 1 week voorafgaand aan het tentamen definitief en vermeld in MyTUDelft.
 • Uitsluitend de in MyTUDelft vermelde tijd(en) en locatie(s) zijn op de tentamens van toepassing.
Locaties
LUMC:

Plattegrond / Routebeschrijving

 

TU Delft: 

Plattegrond / Routebeschrijving

 

Erasmus MC:  

Plattegrond Routebeschrijving

 

Ziek melden

Werkgroepen en praktische oefeningen zijn in de regel verplicht. Wanneer je ziek bent, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk, en in ieder geval voor het begin van het verplichte onderwijs te melden. De blokcoördinator/docent weet dan namelijk waarom je niet aanwezig bent.

Voor het missen van verplicht onderwijs geldt dat je dit in de regel moet inhalen of dat je een vervangende opdracht moet doen. Dit geldt voor een enkel verplicht onderdeel. Indien er meerdere onderdelen gemist worden kan het zijn dat het verplichte onderwijs volgend jaar opnieuw gedaan moet worden. Hou er rekening mee dat als je je niet volgens de regels afmeldt, of om oneigenlijke redenen, het mogelijk is dat je het betreffende onderwijs pas het opvolgende jaar over kunt doen.

Voor bachelor studenten KT geldt dat ziekmelden bij alle bachelorvakken moet plaatsvinden. Ziekmelden doe je bij de betreffende blokcoördinator van het bachelorvak / dan wel bij het emailadres dat in het blok-/lijnboek vermeld staat. Je dient de aanwijzingen van de blokcoördinatoren hieromtrent op te volgen. Contactgegevens kun je terugvinden in de blokboeken. Bij langdurig afwezig zijn is het aan te raden contact op te nemen met een van de studieadviseurs.

Gedragscode

Alle colleges waar patiënten bij aanwezig zijn worden aangemerkt als klinisch college.

Tijdens klinische colleges staat de aanwezige patiënt centraal. Van de student wordt verwacht dat hij/zij fatsoen en respect naar de patiënt toont en blijk geeft van inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. Deze komen tot uiting in:

 • De student komt op tijd. Indien dit onverhoopt niet het geval is, dient de student gebruik te maken van de achteringangen. Om dit mogelijk te maken zorgt de student dat ook de voorste plaatsen zoveel mogelijk worden benut.
 • De student toont interesse en betrokkenheid. Gedragingen of handelingen die niet rechtstreeks uit het beoogde doel van het klinisch college voortkomen worden niet geaccepteerd.
 • De student heeft een verzorgd uiterlijk, is schoon en gekleed volgens de geldende normen.
 • Etenswaren worden bij aanwezigheid van de patiënt niet in de collegezaal genuttigd.
 • De student stelt zich aan de patiënt voor wanneer de mogelijkheid wordt geboden om voorin de collegezaal direct vragen te stellen aan de patiënt.
 • In beginsel spreekt de student de patiënt met u aan.
 • De student gaat zorgvuldig om met zijn zwijgplicht.

Bij de TU Delft geldt een bindend studieadvies (BSA) voor alle bacheloropleidingen. Dit betekent dat je in het eerste collegejaar tenminste 3/4 deel van je studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; dit is 45 EC.

Wanneer je deze norm niet haalt dan wordt de inschrijving aan het einde van het collegejaar automatisch beëindigd en kun je je daarna vier jaar lang niet inschrijven voor dezelfde opleiding. Uiteraard krijg je gedurende het collegejaar tussentijdse adviezen en studiebegeleiding.

Voor de opleidingen Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde geldt een gezamenlijk bindend studieadvies. Dit betekent dat je bij een negatief advies voor één van deze opleidingen je vier jaar lang ook niet bij de andere opleiding kan inschrijven.

TU Delft bacheloropleidingen kennen de major-minorstructuur. De major-minorstructuur biedt je optimale flexibiliteit bij het inrichten van je studie. De major is de kern van je opleiding en omvat het grootste gedeelte van de totale opleiding. In het 3e jaar van je BSc kies je een minorprogramma (15 EC)  waarmee je je kunt verbreden of jezelf juist specialiseren.

Aanvullende informatie

Klinische Technologie heeft een minorruimte van 15 EC. Dit wijkt af van de 30 EC die veel andere opleidingen hanteren. Je bent vrij om een minor van je keuze te volgen, of dit nu 15 EC of 30 EC is. Let er wel op dat je je gekozen minor volledig moet afronden wil je je studiepunten krijgen.

Als je een bestaande (UL/LUMC, TU Delft, EUR/Erasmus MC) thematische minor van 30 EC afrond hoef je de minor niet ter goedkeuring langs de examencommissie laten gaan. De minor komt dan als minor van 30 EC in het bachelorprogramma te staan.

Als je uit een bestaande minor minder dan 30 EC doet, moet je vooraf ,uit die 30 EC, 15 EC kiezen die je wilt gebruiken voor de minor. Je volgt dan in principe een vrije minor. Hiervoor dient vooraf goedkeuring te zijn van de examencommissie. De overige vakken die je volgt bovenop de 15 EC komen op het diplomasupplement bij ‘overige vakken‘ te staan. (en tellen daardoor niet mee voor het gewogen gemiddelde).

Let er op dat het niet altijd mogelijk is om delen uit een minor te volgen.

Minor bij TU Delft, Universiteit Leiden of Erasmus Universiteit Rotterdam

Als student Klinische Technologie kun je minors volgen bij de TU Delft, Universiteit Leiden (en het LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (en het Erasmus MC). Voor al deze minors hoef je geen vrije minor aanvraag te doen. Je dient de minor in zijn geheel af te ronden wil je de studiepunten toegekend krijgen.

De inschrijfprocedure en plaatsing gebeurt volgens de regels van de penvoerende instelling. Je meldt je als KT-student aan voor de minors van TU Delft, Erasmus MC en LUMC via het aanmeldsysteem (MyTUDelft) van de TU Delft. Voor meer informatie ga je naar minors.tudelft.nl

Minor bij een andere Nederlandse universiteit

Zoek een minor op bij een andere Nederlandse universiteit van minimaal 15 EC. Deze vraag je via dezelfde procedure aan als voor de vrije minor.

Minor bij een buitenlandse universiteit

De faculteit heeft enkele plekken beschikbaar om je minor te behalen bij een partner universiteit. Meer informatie kun je hierover vinden via studyabroad.3me.tudelft.nl. (Een minor in het buitenland wordt gezien als vrije minor).

Virtual Exchange

Overweeg je een Vrije minor en ben je nog op zoek naar leuke aanvullende vakken? Misschien is Virtual Exchange iets voor jou en valt dit mooi samen in een samenhangend vakkenpakket. Meer informatie vind je hier.

Vrije minor

Een vrije minor is een minor die je zelf samenstelt op basis van een samenhangend programma van vakken (15 EC) op een bepaald BSc niveau. De inspanning voor het samenstellen van een vrije minor ligt bij jouw als student. De aanvraag dient voor aanvang van de minor te zijn goedgekeurd. Wanneer je te laat bent wordt je vrije minor niet goedgekeurd.

Meer informatie over de procedure en vereisten vind je terug op de website van de examencommissie.

Verwerking cijfers gevolgde minor

Heb je als KT student een minor gevolgd en zijn je resultaten bekend? Controleer goed hoe de verwerking van je resultaten/cijferlijst verloopt. Meer informatie vind je op de TU Delft minor-pagina bij FAQ.

Het Klinisch Technologisch Onderzoek wordt eenmaal per jaar aangeboden (in het tweede semester).

Studenten Klinische Technologie sluiten de BSc opleiding af met een klinisch-technologisch onderzoeksproject (KTO) waarin zij moeten laten zien dat zij de beginselen van het doen van wetenschappelijk onderzoek beheersen. Het KTO sluit naadloos aan bij het vak Academische Vorming 3 (KT3951A & KT3951B) en bestaat uit drie fasen:

 • Oriëntatiefase: waarin de studenten een onderzoeksopdracht kiezen en zich op het onderwerp oriënteren door het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Deze fase loopt verweven met en parallel aan AV3.
 • Voorbereidingsfase: waarin de studenten een systematische literatuurreview doen, hypothesen en onderzoeksvragen formuleren en een gedetailleerd onderzoeksplan schrijven.
 • Uitvoeringsfase: waarin de studenten het onderzoek uitvoeren, data-analyse doen, rapporteren en uiteindelijk presenteren en verdedigen tijdens een slotsymposium.

  Voor de aanmeldperiode verwijzen we je naar de pagina Aanmelden voor bachelor onderwijs. Aanmelden voor het bachelor eindproject gebeurt via MyTUDelft. Schrijf je ook in voor het project als je nu nog niet voldoet aan de toelatingseis, maar verwacht hier wel aan te gaan voldoen.

  Toelatingseisen

  Het Essay van Academische Vorming 3 (KT3951B) is onderdeel van de voorbereiding van KTO. KT3951B moet dus in hetzelfde studiejaar als KT3801 gedaan worden.

  Daarnaast gelden de volgende toelatingseisen: 

  60 EC van het eerste jaar + minimaal 53,5 EC van het tweede jaar, waaronder KT2902.

  De aanmeldingen worden in januari, voor de start van het tweede semester, gecontroleerd.

  Voldoe je niet aan de toelatingseisen of mis je enkele vakken uit het eerste semester? Meld je dan toch aan! Alle aanmeldingen zullen naar beleid en redelijkheid worden beoordeeld.

  BSc diploma

  Wanneer je alle vakken hebt gehaald, kun je je Bachelorsdiploma aanvragen via het Aanvraagformulier BSc-examen. Dit formulier stuur je vervolgens naar spa-3me@tudelft.nl.

  Je kunt met lof slagen voor je Bachelor. Zie voor de precieze richtlijnen de Regels en Richtlijnen (RRvE).

  Meer informatie is hier te vinden.

  Ophalen diploma’s bij afwezigheid gezamenlijke bachelor uitreiking

  Ben je niet in de gelegenheid geweest om je bachelor diploma in ontvangst te nemen tijdens de gezamenlijke diploma uitreiking in mei of november? Geen probleem, je kan je diploma tot  zes maanden na de uitreiking ophalen bij het Servicepunt 3mE. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen!

  Het is niet mogelijk het diploma voor de uitreiking al uitgereikt te krijgen. Heb je voor een vervolgstudie een bewijs van afstuderen nodig? Deze kan je, nadat je geslaagd bent verklaar door de Examencommissie, aanvragen bij de CSA door een mail te sturen naar csa@tudelft.nl.

  Na een half jaar worden de diploma’s van het Servicepunt 3mE teruggebracht naar SPA. De diploma’s zijn op te halen bij het Education Service Centre (ESC), Jaffalaan 9a. Let op! Diploma’s zijn  alleen op te halen op afspraak! Voor het maken van een afspraak stuur je een mail naar spa-3me@tudelft.nl. Vergeet ook hier geen geldig legitimatiebewijs op te halen.

  Wil je iemand anders machtigen om het diploma namens jou op te halen? Zorg dan dat diegene een getekende machtiging bij zich heeft waarop duidelijk staat vermeld dat jij diegene machtigt om namens jou het diploma op te halen. Daarnaast dient diegene ook een kopie van jouw identiteitsbewijs bij zicht te hebben en moet zich ook zelf kunnen identificeren.

  Masterkeuze

  Na het voltooien van je bachelor kun je kiezen voor de aansluitende masteropleiding Technical Medicine (TM) of een van de masteropleidingen van de TU Delft (het kan zijn dat je eerst een schakelprogramma moet doorlopen). Er is ook de mogelijkheid voor KT studenten om te schakelen naar de master Geneeskunde.

  Er is ook de mogelijkheid om te schakelen naar een andere MSc opleiding van een andere instelling. Kijk hiervoor op de website van de betreffende opleiding voor de toelatingseisen en schakelmogelijkheden.

   

  Opleidingsdirectie

  Prof.dr.ir. J. Harlaar
  Directeur

  Drs. P.E.A. Hermsen
  Adjunct directeur

  Secretariaat

  Sindy Rijnvis
  +31 15 27 82892

  Brenda Boekhoud
  +31 15 27 81478

  Opleidings coördinatie

  Suzanne Zuyderduyn

  Evelien van Klaveren

  Petra Erkens-Pijper

  Kwaliteitszorg/ Onderwijsevaluaties

  Daniëlle Rietdijk

  Skillslabcoördinator

  Reinier van Antwerpen

  Onderwijskundigen

  Adriaan Norbart

  Tanja van Kempen